Skolinspektionen bekräftar att IES arbete för rättvis betygssättning håller hög kvalitet

Skolinspektionen bekräftar att IES arbete för rättvis betygssättning håller hög kvalitet

Skolinspektionen bedömer att Internationella Engelska Skolan med hög kvalitet genomför åtgärder för att skapa förutsättningar för en rättvisande och likvärdig betygssättning.

Skolinspektionen har i granskat hur 30 skolhuvudmän arbetar med att skapa förutsättningar för en rättvis och likvärdig betygsättning. Rapporten Huvudmäns arbete för att främja rättvisande och likvärdiga betyg i grundskolan släpps idag. IES var en av de granskade huvudmännen, och mottog Skolinspektionens individuella beslut i december. Skolinspektionens utredare konstaterar i sitt beslut att IES “med hög kvalitet genomför åtgärder för att skapa förutsättningar för en rättvisande och likvärdig betygssättning”.

– Rättvis och korrekt betygsättning har högsta prioritet inom IES och är en ständig del av vårt systematiska kvalitetsarbete. Elever, föräldrar och gymnasier måste kunna lita på att betygen sätts på ett korrekt vis, säger Annakarin Johansson Sandman, Head of Academics på IES.

 

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare