Nyheter | 2021 december 07

Betyg ska hjälpa – inte stjälpa

Från och med höstterminen får skolor som vill införa betyg från årskurs 4. Av de 26 skolor i Sverige som inför jullovet delar ut betyg utgörs hälften av IES-skolor.

Images

Annakarin Johansson Sandman, Head of Academics på Internationella Engelska Skolan

Det har på många år inte varit tillåtet med betyg från årskurs fyra. Däremot har det gått att ge betygsliknande omdömen, vilket de flesta av IES skolor har gjort. Men nu blir det alltså möjligt att ge betyg redan i fyran.

– Betyg redan i årskurs 4 kommer att göra det lättare att sätta in stöd tidigare för elever som behöver det, framhåller Annakarin Johansson Sandman som är Head of Academics på Internationella Engelska Skolan och den som stöttar skolorna i betygssättning. 

– Det handlar om att göra våra elever medvetna från en tidig ålder. Hur de ligger till och vilka utmaningar de möter, så att vi kan ha en tidig kommunikation kring det. Men främst är betygen för lärarnas skull. Vi tror på höga akademiska förväntningar och att tidigt få eleverna medvetna om sitt lärande för att kunna ta ansvar, självklart med stöd från lärarna.

Men det gäller att hitta ett gemensamt språk för elever och lärare, konstaterar hon.

– Vi har märkt att när man börjar kalla det betyg så uppstår en stress hos eleverna. Och den kan komma oavsett om det är i fyran eller åttan. Det viktiga är därför att prata om betygen som något som ska hjälpa eleven, inte stjälpa den. Det är betygen i årskurs nio som har störst betydelse för elevernas framtida studier och genom att börja tidigt förenklar vi vägen dit, säger Annakarin Johansson Sandman.

IES har under 2021 introducerat ett nytt verktyg - Academic Dashboard - där IES skolor kan se och jämföra hur betygen sätts inom den egna skolenheten och där huvudmannen kan se, jämföra och analysera hur det ser ut över alla IES skolor.

– Att ha en direkt insyn i betygssättningen hjälper oss som huvudman att stötta skolorna i deras arbete att sätta korrekta betyg och motverka en betygsinflation. Samtidigt kan skolorna själva djupdyka och jämföra sina resultat med tidigare, och se hur det går för flickor och pojkar jämfört med varandra i olika ämnen bland annat.

Eleverna ska veta vad för betyg de får redan innan de öppnar sina kuvert, det ska inte vara någon överraskning. 

– Man ska inte inse på avslutningsdagen att man blivit underkänd eller fått ett "A". Det är oerhört viktigt att kommunicera med eleverna hela vägen, med betygen som bakgrund.

Fyra av IES skolor har varit med och provat på betygsättning från åk 4 redan när Skolverket lät skolor testa att sätta betyg. Skolorna tyckte att det fungerade bra, och att de kunde sätta in stöd tidigare samt att eleverna tidigare fick en tydligare bild av hur de ligger till. Nu inför ytterligare nio av IES skolor betyg inför jullovet. Ambitionen framöver är att införa betyg från årskurs 4 i alla IES:s skolor. Men eftersom det är ett rektorsbeslut så är det upp till varje skola. 

– Internationellt sett är det vanligt med betyg i tidiga åldrar. Finland, England, Tyskland med flera har har haft det sedan länge och IES vill vara med i det internationella spåret. Vårt mål att få med alla våra skolor på tåget men det är rektorn som tar det faktiska beslutet. Jag tror också att många fler utanför IES kommer att följa vårt exempel i framtiden, säger Annakarin Johansson Sandman.