Social utveckling

Ett helt team som stöttar och utmanar

Vi har ett team av specialister på varje skola som finns där för att hjälpa och utmana eleverna.

Images

Våra lärare har stöd av akademiska ledare, ämnesansvariga, årkursansvariga, elevvårdsteam och beteendespecialister. Dessa tillhandahåller extra stöd, i betydligt högre grad än vad som förekommer normalt i svenska skolor, för att möta elevernas utvecklingsmässiga och akademiska behov.

Mentorsystemet

Alla elever har en mentor. Mentorn har en skyldighet att stötta eleven de kommande åren. Ditt barns mentor utgör den främsta kontaktpunkten mellan dig som förälder och skolan. Vi erbjuder formell feedback fyra gånger per år, samtidigt som mentorerna har regelbunden kontakt med föräldrarna under hela skolåret. Din familj också spelar en avgörande roll när det gäller att hjälpa ditt barn att lyckas. Tydlig kommunikation mellan skolan och din familj är ett viktigt redskap.