ARBETA HOS OSS

Vad IES erbjuder dig

Att arbeta med oss ​​på IES innebär många fördelar. Vi erbjuder ett utbud av förmåner till dig som anställd.

Images

Om IES

Internationella Engelska Skolan (IES) är en tvåspråkig svensk skola med en internationell profil, där varje elev ges möjlighet att möta höga akademiska förväntningar och ambitioner oavsett bakgrund och där undervisningen sker i en trygg och lugn miljö. Vi har personal och elever från hela världen som bidrar till en dynamisk internationell atmosfär som alla har nytta av och trivs med. Som arbetsgivare är det viktigt för oss att skapa en arbetsplats som utvecklar talanger och tar hand om människor. Vi vill ge våra medarbetare en bra arbetsmiljö där de kan använda sina kompetenser och få möjlighet att utvecklas personligen och professionellt. Att arbeta med oss ​​på IES innebär många fördelar. Vi erbjuder ett utbud av förmåner till dig som anställd.

 

Väx och utvecklas med oss

IES, en dynamisk och framåtlutad organisation, lägger stor vikt vid att främja våra anställdas professionella utveckling genom att ge möjligheter till olika karriärvägar inom företaget. Att möjliggöra för anställda att flytta mellan skolor inom organisationen är en annan fördelaktig möjlighet. Det gör det möjligt att skaffa sig olika erfarenheter, utöka sina färdigheter och bredda sina kunskaper inom olika delar av organisationen. Vi arbetar även aktivt med kontinuerlig kompetensutveckling. På IES har du möjlighet att delta i både intern och extern utbildning.

Introduktionsprocess: För nyanställda har vi en strukturerad introduktionsprocess för att säkerställa att medarbetaren får all information och allt stöd som behövs för att bli en uppskattad del av teamet.

IES utvecklingsprogram: Vår förmåga att utveckla våra medarbetare är en av de största förutsättningarna för framgång. Vi bygger intern ledarskapskapacitet med stöd från våra egna program, mentorskap och lärande på jobbet. IES har interna ledarskapsprogram som School Leadership Program och Advanced Leadership Program för biträdande rektor och rektorskandidater.

Prestations- och utvecklingsprocess: På IES arbetar vi kontinuerligt med att utveckla våra medarbetare, fastställa tydliga mål och ge feedback under hela året. Prestations- och utvecklingsdialogen är en direkt länk mellan IES mål, skolans och den anställdes mål. Denna årliga process består av utvärdering, feedback & värderingssamtal, övergripande genomgång av året samt utvecklings- & målsättningsplan, som alla är relaterade till respektive lönesamtal. Processen syftar till att säkerställa förutsättningar för medarbetarna att prestera, lära och utvecklas samt att nå uppsatta mål. Tydliga mål och förväntningar och utvecklande feedback bidrar också till förutsättningar för god prestation och välbefinnande på jobbet. Resultat- och utvecklingsdialog är därför en avgörande del av planeringen och utförandet av organisationens arbete.

 

Hälsoförmåner

Medarbetares välmående: Medarbetares välmående är ett samlingsnamn för de åtgärder och aktiviteter som syftar till att främja en hälsosam livsstil, förebygga ohälsa och ge stöd vid problem. IES erbjuder ett brett utbud av sådana till våra anställda.

Medarbetarstödprogram: Alla medarbetare på IES har tillgång till vårt medarbetarstödprogram genom Falck Healthcare. Fullt kvalificerade rådgivare ger psykologisk, juridisk och/eller ekonomisk vägledning i ett brett spektrum av frågor oavsett om ärendet är privat eller arbetsrelaterat.

Friskvårdsbidrag: IES ger ett bidrag på 2000 kr/kalenderår för hälso- och idrottsaktiviteter (baserat på Skatteverkets riktlinjer), till exempel för medlemskap på gym, träningspass, lagidrott, simning eller massage.

Terminalglasögon (för definierat behov). IES har avtal med Synoptik om att tillhandahålla subventionerade syntester för anställda som normalt arbetar framför en datorskärm för minst 1 timme om dagen där det finns ett definierat behov. Rabatten  gäller specialglasögon ordinerade av optiker som är anpassade för att kunna utföra arbete framför datorn. 

Företagshälsovård: För vissa arbetsrelaterade hälsoproblem kan IES ta stöd av företagshälsovården som tillhandahålls av vår partner Falck. Dessa tjänster beställs och godkänns av IES och gäller exempelvis rehabilitering samt förebyggande insatser.

Move with IES: Fler och fler barn och unga vuxna har minskat sin fysiska aktivitet och lider av psykisk ohälsa. Som ett svar på detta har vi lanserat vårt alldeles egna hälsoprojekt, #movewithIES, för att främja elevers fysiska aktivitet. Visionen är att eleverna ska nå WHO:s mål om 60 minuters aktivitet/dag, få fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor att bli en naturlig del av skoldagen samtidigt som vi utbildar eleverna i hälsa, både psykisk och fysisk.

 

Andra förmåner

Kollektivavtal: Alla anställda omfattas av kollektivavtal. IES är medlem i Almega tjänsteföretagen och har kollektivavtal med fackförbunden Sveriges Lärare, Vision och Kommunal.

Extra försäkringar: IES anställda omfattas av ett antal tilläggsförsäkringar utöver de svenska lagstadgade försäkringarna, inklusive arbetsskadeförsäkring, livförsäkring, tjänsteresereseförsäkring och olycksfallsförsäkring.

Tjänstepension: Om du är privatanställd tjänsteman och arbetar på ett företag som omfattas av kollektivavtal i Sverige får du ITP som tjänstepension, utöver den allmänna pensionen. IES ger alla anställda den extra tryggheten som ITP innebär som en trygghet för din tid på IES och efteråt.  
Ifall du har en tjänst inom Kommunals avtalsområde, dvs som arbetare,  t.ex. fritidsledare, elevassistent, köks- eller städpersonal, vaktmästare, så har du avtalspension SAF-LO. istället för ITP.

Ytterligare semesterrätt: IES ger fem extra semesterdagar till anställda över 40 år.

Föräldrapenning/ Föräldraledighetstillägg: Medarbetare har rätt till ytterligare föräldraledighetstillägg från IES -10 % av månadslönen, om medarbetaren varit oavbrutet anställd på IES under minst ett år och anställningen består i minst ett år samt pågår tre månader efter avslutad föräldraledighet. Föräldraledighetstillägget beräknas olika beroende på om arbetstagarens månadslön överstiger eller understiger en viss lönegräns. Denna lönegräns beräknas som: (10 x prisbasbelopp)/12.

Rekryteringsbonus: Vi erbjuder en rekryteringsbonus på 2 000 SEK till medarbetare som hänvisar en person, som därefter anställs på minst 1 år och uppfyller alla kvalifikationer/krav för tjänsten.

Förmånligt banklån: Handelsbanken erbjuder alla IES-anställda en rabatterad ränta för bolån.

 

För internationella medarbetare

Ersättning för resekostnader: IES ersätter rimliga kostnader för att flytta till Sverige, vilket inkluderar en enkelresa i ekonomiklass för den anställde (gäller ej familjemedlemmar).

Hjälp med att organisera dokumentation för visum: Vi bistår med nya ansökningar om visum och arbetstillstånd samt förlängning, genom vår partner KPMG. Efter 4 år, om alla villkor är uppfyllda, kommer vi också att ge stöd med att ansöka om permanenta uppehållstillstånd.

Hjälp med att ansöka om svenskt personnummer: Ett svenskt personnummer har stor betydelse i alla aspekter av livet i Sverige. Det fungerar som nyckeln till olika tjänster och möjligheter inom landet. IES stödjer dig under hela ansökningsprocessen och erbjuder hjälp med att förbereda nödvändiga dokument för ansökan och guidar dig genom ansökningsförfarandet.

Öppna bankkonto innan du har svenskt personnummer: IES har avtal med Handelsbanken om att tillåta anställda att öppna ett bankkonto innan de får sitt personnummer.

Stöd vid förmedling av boende: Vi förmedlar gärna råd för att hitta boende i Sverige. Vid behov kan vi även tillhandahålla referenser för att stödja din hyresansökan.

Stöd för att lära sig svenska språket: IES tillhandahåller en språkkurs online för nya internationella medarbetare som är intresserade av att lära sig svenska. Kursen omfattar SFI C+D-nivå och förbereder dig för att göra ett språkkunskapsprov för "svenska som andraspråk på grundläggande nivå". Kursavgifterna finansieras av IES under de första sex månaderna, medan fortsatt deltagande kräver en månatlig betalning på 149 SEK+ moms.