INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Österåker

Internationella Engelska Skolan Österåker är en tvåspråkig skola som ger varje elev möjligheten att nå högt ställda kunskapsmål och att orientera sig i en internationell miljö, oavsett bakgrund.

Ansök Digital Rundtur

OM VÅR SKOLA

Vi skapar höga förväntningar för framtida generationer

Internationella Engelska Skolan Österåker är en tvåspråkig skola för elever i årskurs F-9.

Vi undervisar enligt svensk läroplan och upp till hälften av all undervisning sker på engelska av behöriga lärare från länder som Kanada, USA och Storbritannien.

Vi är övertygade om att alla barn kan lyckas, oavsett bakgrund. Denna övertygelse innebär att vi stöttar varje elev så att de kan nå sin fulla potential. Vi har också tydliga strukturer och förväntningar. På så sätt skapar vi en trygg och stimulerande skolgång med ömsesidig respekt, samtidigt som vi engagerar oss i våra elever och förbereder dem för att lyckas i livet.