Elevhälsa

Skolläkare

Skolläkaren är specialistläkare med kunskap om barn och ungdomar.

Skolläkaren arbetar både med individuella elever och hälsofrämjande arbete i nära samarbete med skolsköterskan. 

Skolläkarens främsta arbetsuppgifter:

  • Bidra med medicinsk kunskap om fysisk och psykisk hälsa samt lärande och utveckling
  • Ta emot elever som behöver följas upp efter hälsobesök och hälsosamtal eller av andra skolrelaterade orsaker
  • Vid behov ordinera kompletterande vaccinationer till de elever som inte är vaccinerade enligt det svenska vaccinationsprogrammet.