Work with us

En Bit Av Världen På Hemmaplan

IES är en tvåspråkig skola med en internationell atmosfär. Det gemensamma engelska språket bidrar till att bryta mönster, ge andra perspektiv och förena elever och lärare med olika bakgrunder. Att jobba i en IES skola är att vara del av en professionell gemenskap, och är samtidigt en möjlighet att besöka världen fast på hemmaplan. Som lärare från Sverige undervisar du på svenska.

Images

Våra skolor är belägna i många olika slags områden och vi välkomnar alla elever oavsett bakgrund. I flera av våra skolor möts elever med över fyrtio olika nationaliteter där många inte har svenska som förstaspråk, medan andra till största del har elever med svensk bakgrund. Beroende på vad som motiverar dig och vad du har för erfarenheter har vi behov både av dig som sporras av att hjälpa elever som kommer från svårare förutsättningar till en bättre framtid och dig som stimuleras av att utmana de mest motiverade eleverna till att bli ännu bättre.

Hälften av våra cirka 2 000 lärare kommer från andra länder, majoriteten från engelsktalande länder som Kanada, USA och Storbritannien. Det skapar en dynamisk miljö med många möjligheter att dela erfarenheter med dina kollegor och utvecklas i ditt yrke och som person. Våra internationella lärare delar gärna med sig av sina erfarenheter från sina hemländer, både akademiskt och kulturellt. Skolan blir en naturlig mötesplats för gemenskap och vi arbetar som ett team som lär och tar intryck av varandra för att bli än bättre lärare. Här finns  en möjlighet att få fira både Lucia och Thanksgiving.