Internationella Engelska Skolan

Kista

Internationella Engelska Skolan Kista är en 4-9-skola som erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Från och med augusti 2024 kommer skolan även att välkomna elever i förskoleklass.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Vår Berättelse

Internationella Engelska Skolan i Kista är en tvåspråkig skola som öppnade 2015. Skolan har ca 700 elever i årskurs 4 till 9, med två till fem parallella klasser i varje årskurs.

Från 2024 kommer vi att flytta fokus till att välkomna förskoleklass med 2 klasser och sedan i framtiden tre klasser över årskurserna F-3. Denna nya fas kommer att ta 3 år att uppnå. Slutresultatet kommer att ha 880 elever med 3 klasser i varje årskurs från förskoleklass till årskurs 9. Det är en spännande möjlighet för vår skola att vårda våra elever i denna mest avgörande period i deras liv.

Skolan har full undervisning och extra utrustning i sin egen byggnad. Bland anläggningar finns två idrottshallar, en musikstudio och två separata lekplatser med fotbolls- och basketplaner. Lekplatserna ligger också inom ett helt slutet utrymme i vår skolbyggnad.

Som en del av IES, undervisar vi ungefär hälften av våra ämnen på engelska och den andra hälften på svenska.

Vårt arbetsspråk i skolbyggnaden är engelska och vi strävar efter att främja användningen av det engelska språket där det är möjligt. Vi är välsignade med att ha en personal- och studentkår med bakgrund över alla delar av världen, inklusive Kanada, Storbritannien, Australien, Indien, Irland, USA och många fler.

IES Kista ligger i en del av Kungliga Tekniska Högskolans (KTH) tidigare undervisningsbyggnader. Läget, mitt på Kistas teknikcampus, som också ligger ett stenkast från det stora köpcentret Kista Galleria och Stockholms tunnelbana som knyter an till centrala Stockholm på tjugo minuter.

Sedan starten 2015, som grundaren av IES, fru Barbara Bergström, har IES Kista tjänat det lokala samhället med utbildning av hög kvalitet.

Undervisningsfilosofin för IES Kista kommer från en grundläggande läroplansstrategi och är baserad på de tre pelarna i IES, höga akademiska förväntningar, en säker och ordnad skolmiljö där lärare kan undervisa och elever kan lära sig och behärska det engelska språket.