Elevhälsa

Kurator

Kuratorn ingår i skolans elevhälsoteam och arbetar främst förebyggande med mål att skapa en god miljö på skolan så att eleverna kan nå kunskapsmålen och utvecklas som individer.

Kuratorn arbetar genom olika typer av samtal och har fördjupad kompetens inom kommunikation och bemötande. Kuratorn har regelbunden kontakt med elever, föräldrar, skolpersonal, stödorganisationer etc. 

Kuratorns främsta arbetsuppgifter är:

  • Samtal med elever.
  • Arbete med elever i grupp och klasser.
  • Hälsofrämjande och förebyggande insatser.
  • Handledning och konsultation till skolpersonal.
  • Samverkan med olika stödorganisationer såsom
  • BUP, socialtjänsten, ungdomsmottagningen etc.
  • Stöd när kris och konflikt uppstår.
  • Nätverksmöten.
  • Plan mot kränkande behandling och diskriminering.

Länkar:

www.umo.se

www.bris.se

www.rb.se

www.rfsu.se

www.killfragor.se

www.tjejzonen.se

www.bup.nu

www.mariaungdom.se

www.drugsmart.com

www.maskrosbarn.org