INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Norrtälje

Internationella Engelska Skolan Norrtälje, planerad att öppna i augusti 2024, blir en tvåspråkig skola som strävar efter att ge varje elev - oavsett bakgrund - förutsättningar att nå högt ställda kunskapsmål och navigera i en internationell miljö.

Ansök Digital rundtur