INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Norrtälje

I augusti 2024 öppnar Internationella Engelska Skolan Norrtälje sina portar för eleverna. Det blir en tvåspråkig skolas som ger varje elev möjligheten att nå högt ställda kunskapsmål och att orientera sig i en internationell miljö, oavsett bakgrund.

Ansök Digital rundtur

Nyheter | 2024 mars 05

Första mötet med föräldraföreningen

Lördagen den 2 mars hölls det allra första mötet med IES Norrtäljes nybildade föräldraförening (Parent Teacher Association, PTA). Rektor Mr Fyles informerade om skolan och föräldrarna ställde frågor och kom med förslag om hur skolan kan formas och utvecklas framåt.

Images

Det blev bland annat en livlig diskussion huruvida skolgården ska vara öppen eller inte efter skoltid och föräldrarna gav även ett starkt stöd till IES etos att INTE ha mobiltelefoner i skolan.

Nästa evenemang blir en “väggmålningsdag” i slutet av mars. Vid detta tillfälle kommer eleverna att bjudas in till skolan och få möjlighet att skriva sina namn på bokryggar som kommer att bilda en väggmålning föreställande ett bibliotek i skolans huvudentré, och därmed sätta sina avtryck på skolan för alltid.

Mötet avslutades med ett enhälligt beslut om att skolans mål var att bli den bästa skolan i stan, baserat på akademiska resultat och en lugn och trygg skolmiljö för barnen.

“Vi hade ett bra möte med ett öppet och vänligt klimat”, summerade en av föräldrarna, Emma del Monte Lijon.