INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Södra Änggården

Internationella Engelska Skolan Södra Änggården, är en tvåspråkig skola som strävar efter att ge varje elev - oavsett bakgrund - förutsättningar att nå högt ställda kunskapsmål och navigera i en internationell miljö.

Ansök Digital Rundtur

Välkommen till IES Södra Änggården

I augusti 2024 flyttar IES Krokslätt in i en helt nybyggd skolbyggnad i den nya stadsdelen Södra Änggården, i det som idag kallas Högsbo, Göteborg. Skolan byter namn från IES Krokslätt till IES Södra Änggården och börjar ta emot elever i årskurs F-7. År 2026 ska skolan ha vuxit till F-9 med cirka 900 elever, med fritids och tre klasser per årskurs.

ÅRSKURSER: F-9

ANTAL ELEVER: 900

IES Södra Änggården kommer att byggas komplett med moderna faciliteter, inklusive tillagningskök, en väl utformad skolgård och en idrottshall. Själva byggnaden blir minst sagt spektakulär med en stor takyta med plats för aktiviteter, lek och umgänge. Skolan kommer vara miljöcertifierad och koppla samman staden med Änggårdsbergens naturområden alldeles intill. Den kommer att vara noggrant placerad i terrängen för att matcha de olika marknivåerna, och närheten till naturen kommer att uppmuntra till lek och upptäckarglädje.

Har du frågor om flytten, om kön och/eller antagningen till IES Södra Änggården, vänligen kontakta susanne.lekardal.krokslatt@engelska.se

Vi är övertygade om att alla barn kan lyckas, oavsett bakgrund. Denna övertygelse innebär att vi stöttar varje elev att nå sin fulla potential. 

Vi skapar en trygg och stimulerande skolgång med ömsesidig respekt, samtidigt som vi engagerar oss i våra elever och förbereder dem för livet efter skolan.

Vi undervisar enligt svensk läroplan och upp till hälften av all undervisning sker på engelska av behöriga lärare från engelsktalande länder som Kanada, USA och Storbritannien.

NYHETER

Vad händer i vår skola?

Föregående

"Eftersom jag trivs så enormt bra så har jag blivit kvar i 17 år – och känner inget behov av att flytta på mig. Numera undervisar jag till 50 procent i svenska och arbetar som mentor till nya lärare resten av tiden. Det är viktigt att förmedla våra grundläggande principer, så att alla lektioner följer samma struktur. Det handlar bland annat om att eleverna ska ställa upp sig två och två utanför klassrummet och att alla lektioner är välplanerade med definierade mål för lektionen som skrivs upp på tavlan."

Cecilia Homqvist

Lärare och mentor, IES Gävle

"Det som bland annat särskiljer den här skolan är respekten mellan lärare och elever – och att det finns höga krav och förväntningar på alla elever. Lärarna tillåts att fokusera på sin pedagogiska uppgift och det finns andra funktioner som kan hjälpa eleverna socialt. Det är också bra med en erfaren ledning som verkligen stöttar sin personal. Vi lärare får mycket positiv feedback från ledningen. Det bidrar till den goda stämningen."

Helena Arango

Lärare SVA och SO, IES Kista

Nästa

VANLIGA FRÅGOR

Hitta svaren på dina frågor

Du ansöker genom att följa dessa tre steg:

  1. Klicka på anslut dig till Kön.
  2. Välj den skola som du vill ansöka till (varje skola har sin egen kö). Du kan ställa ditt barn i kö från och med 1 februari året efter de är födda.
  3. Fyll i formuläret med personuppgifter och kontaktinformation så att vi kan hålla kontakten med dig och låta dig veta om en plats blir tillgänglig.

De flesta av våra skolor påbörjar antagningen i början av hösten året innan.  . Antagningsprocessen tar olika lång tid beroende på hur snabbt vi får svar från  de familjer som blivit erbjudna en plats.

Skriv till skolan och ange vilken information du vill ändra samt ditt barns kö-id eller personnummer.

IES skolor är avgiftsfria. Våra skolor finansieras på samma sätt som kommunala skolor, det vill säga  genom skatten och skolpengssystemet.

Kontaktinformation

Hör av dig om du har frågor

För ytterligare information, skriv gärna ett mail eller ring oss.

Internationella Engelska Skolan Södra Änggården

57.660267, 11.944479

Göteborg

Telefon: 08 544 735 30