Lugn miljö

Fullt fokus på lärande

Det är vår fasta övertygelse att allt lärande tar sin utgångspunkt i en lugn och trygg miljö där eleverna får möjligheten att fokusera på inlärningen – utan distraktion. Därför har varje IES-skola ett stort team med både lärare, skolledare och stödpersonal som alla arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna att ta till sig kunskap.

En trygg och lugn miljö

Vi tror att startpunkten för lärande är en trygg och lugn miljö. Tillsammans skapar vi en atmosfär där eleverna kan koncentrera sig och är mottagliga för undervisning och där lärarna kan fokusera på att hålla engagerande lektioner. 

Vi uppmanar alla våra elever att tillsammans med personalen bidra till att skapa en bra arbetsmiljö genom enkla handlingar som att till exempel uppträda respektfullt mot varandra.

Elever, föräldrar och personal i IES skolor skriver under ett avtal om att upprätthålla ett antal gemensamma värderingar, som klart och tydligt föreskriver att vi ska samarbeta för att se till att våra skolor förblir välkomnande, fria från vandalism, mobbning och stök.