Where teachers can teach and students learn

IES Nyheter

National Tests see IES students shine

National Tests see IES students shine

Figures for 2019 have now been released by the Swedish National Agency for Education (Skolverket). They show that a greater proportion of Internationella Engelska Skolan students have again managed to achieve top grades (A-C) for every subject tested, when compared to the average for Sweden, the average for municipal schools, and the average for free schools.

Read more

Vi kommer fortsätta publicera statistik om våra skolor

I tisdags, den 17 december, publicerades domen avseende Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) överklagande av SCBs beslut att inte ge ut information om bland annat betyg och elevsammansättning för friskolor där det bara finns en friskola i kommunen. Domen kan läsas på flera sätt och det är oklart i skrivandes stund vilken statistik som Skolverket kan tillhandahålla framöver om domen vinner laga kraft. 
Läs mer

IES får inga hyresrabatter eller mark från kommuner

I flera artiklar de senaste dagarna har olika skribenter påstått att IES får hyresrabatter och/eller rabatterad mark från kommuner och därmed gynnas på ett otillbörligt sätt. Detta stämmer inte vilket vi har påtalat för dessa media. Vi får lokalkostnadsersättning från respektive kommun enligt de lagar och regler som gäller. Vi köper ingen mark från kommuner utan tecknar hyresavtal med olika byggföretag som köper mark. 

Läs mer

IES students join New York Academy of Sciences

IES students join New York Academy of Sciences

Eight students from five IES schools have joined a prestigious group of young international scientists and mathematicians.

The New York Academy of Sciences started its Junior Academy to encourage talented students from around the world to work together, with companies and experts to find innovative solutions to global challenges. Now the group has recruited students from IES schools in Johanneberg, Liljeholmen, Huddinge, Sundsvall and Länna.

Read more

Videos

You must consent to third-party cookies to view this content.

Work for Internationella Engelska Skolan

Do you want to work in an environment where teachers can teach and students learn? Watch this video to find out why IES is a special place to work.

https://apply.engelska.se

Welcome From The Founder

To speak English "well" is not enough in today's world, writes Ms Barbara Bergström, the American science teacher who founded the English School in 1993.

Young Swedes should acquire a total inner security when speaking English. Our schools offer the best environment for achieving this. An important part of our success is that we provide a secure environment for teaching and learning. Schools should have a calm environment where teachers can teach and students learn.

These founding ideas have laid a solid ground for success. Internationella Engelska Skolan is today the largest free school organization at the compulsory level ("Grundskolan") in Sweden. Some 25 600 students attend our 36 schools around the country.

Read more here.

Karriärer

Vi rekryterar de bästa lärarna från Sverige och runt om i hela världen.

Våra skolor är skolor där lärare kan undervisa och elever kan lära. Detta beror möjligtvis på den starka betoningen Internationella Engelska Skolan har på att skapa en trygg och lugn miljö vilket främjar undervisning och inlärning.

All vår personal jobbar för att skapa den bästa inlärningsmiljön i skolan, istället för att lägga tid och energi på att etablera förutsättningar för lärande kan de istället kliva in i sitt klassrum med vetskapen om att deras lektion kommer att börja i tid och fortlöpa smidigt utan avbrott.

Kö och antagning