INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

We prepare students for the world

Internationella Engelska Skolan är en tvåspråkig svensk skola med en internationell profil, där varje elev ges möjlighet att nå högt ställda kunskapsmål och där undervisning sker i en trygg och lugn miljö.

Filosofi

Vår övertygelse

Internationella Engelska Skolan grundades 1993, och tre starka övertygelser har präglat verksamheten i våra skolor sedan dess:

  • Att behärska engelska: Engelska är ett världsspråk och att behärska både engelska och svenska på en hög nivå i tidig ålder ger stora fördelar längre fram i livet. Vi tror att det bästa sättet att lära sig ett språk flytande är att omge sig av det. Upp till hälften av undervisningen sker därför på engelska av lärare med engelska som modersmål.

  • Höga akademiska förväntningar och ambitioner: Vi är övertygade om att alla barn kan lyckas, oavsett bakgrund. Denna övertygelse innebär att vi stöttar varje elev så att de kan nå sin fulla potential. Vi arbetar målmedvetet för att samtliga elever ska bli ansvarstagande medmänniskor med självförtroende och ambition att använda sin begåvning.

  • En lugn och trygg skolmiljö är en förutsättning för lärande: Vi har tydliga strukturer och förväntningar eftersom det skapar tryggare elever. Det är i sin tur en förutsättning för att lära sig och det signalerar respekt för värdet av utbildning. Vi skapar en trygg och stimulerande skolgång genom ömsesidig respekt.

Ta del av vår digitala rundtur

statistik

IES i siffror

46 Skolor

32 000 Studenter

85% Kvalificerade lärare

95% Elever i årskurs 9 är behöriga till gymnasiet

nyheter

Vad är på gång?

"Här på IES ges alla elever rätt förutsättningar för att nå sin fulla potential, oavsett vem man är."

Linnéa Rudfeldt,

Årskurs 9

Vanliga frågor och kontakt

Hitta svaren på dina frågor

Du ansöker genom att följa dessa tre steg:

  1. Klicka på anslut dig till Kön.
  2. Välj den skola som du vill ansöka till (varje skola har sin egen kö). Du kan ställa ditt barn i kö från och med 1 februari året efter de är födda.
  3. Fyll i formuläret med personuppgifter och kontaktinformation så att vi kan hålla kontakten med dig och låta dig veta om en plats blir tillgänglig.

Varje skola har sin egen kö och det är inte möjligt att flytta mellan dem. Det är däremot möjligt att stå i kö till flera skolor.

IES skolor är avgiftsfria. Våra skolor finansieras på samma sätt som kommunala skolor, det vill säga  genom skatten och skolpengssystemet.

85 procent av lärarna på IES skolor är behöriga (2019/20), jämfört med det nationella snittet om 78 procent.  38 procent av lärarna har lärarexamen från Sverige och 47 procent har lärarexamen från andra länder. Vi strävar att rekrytera behöriga lärare i så hög utsträckning som möjligt och i de fall vi anställer en obehörig lärare ska det finnas en utvecklingsplan för hur denna ska nå behörighet.


Skollagen anger att lärare som är utbildade i engelskspråkiga länder ska anses som behöriga att undervisa i engelska.  Lärarutbildningen i de länder vi rekryterar från, såsom Kanada, USA och Storbritannien, är av mycket hög kvalitet och överträffar i många fall den svenska lärarutbildningen.

Vår berättelse

Unga i Sverige ska kunna tala engelska med självförtroende. Våra skolor erbjuder de bästa förutsättningarna för att åstadkomma detta. En viktig anledning till vår framgång är att vi tillhandahåller ett tryggt arbetsklimat för både elever och lärare. En lugn skolmiljö gör det möjligt att lära ut, så att elever kan lära.

Introduktion av grundaren