Where teachers can teach and students learn.
  • Behärska engelska språket

    Barn ska lära sig att behärska det engelska språket, inte bara förstå det, i en tidig ålder.

  • En trygg och ordnad skolmiljö

    Ordning, struktur och trygghet är nödvändiga förutsättningar för lärande.

  • Höga akademiska förväntningar

    Vår övertygelse är att varje barn ska kunna nå framgång oavsett social bakgrund.

IES Nyheter

Four New Schools Open in 2017

Four New Schools Open in 2017

For the first time Internationella Engelska Skolan has opened four new schools in one year - with Landskrona, Helsingborg, Södertälje and Årsta bringing the total number of IES schools in Sweden to 34. 

The new schools will grow over several years but are already educating 1,600 students, bringing the total number of students currently learning with IES to 24,000.

Skolinspektionens ordinarie tillsyn slutförd: 90 % av IES skolor helt utan anmärkning

Skolinspektionens ordinarie tillsyn av Internationella Engelska Skolan avslutades enligt plan i juni 2017. Tillsynen genomförs för friskolor vart tredje år och omfattar huvudmannens samtliga skolor. För kommuner som huvudmän genomförs tillsynen vart femte år med endast 20 procent av skolorna.

Den så kallade bastillsynen av IES grundskolor resulterade i att 23 av 24 skolor inte fick en enda anmärkning. För en skola påtalades en mindre brist som nu åtgärdas. Det innebär att 96 procent av dessa IES-skolor inte fick någon anmärkning, vilket kan jämföras med rikssnittet för helt gröna beslut efter bastillsyn, som uppgår till 74 procent.

IES Wins Gold and Silver in Prestigious Maths Contest

IES Wins Gold and Silver in Prestigious Maths Contest

Students with a passion for maths made sure the first and second prizes in an elite national maths contest were carried home by two IES schools.

IES Nacka came first and IES Uppsala second in Pythagoras Quest, a maths contest for students up to and including grade nine.  IES Sundsvall also made it to the national final, having triumphed over competition from their region to be one of the top 16 teams in Sweden.
 

Den Blomstertid Nu Kommer

Den Blomstertid Nu Kommer

Tassels have been passed from right to left, caps have been thrown into the air and voices have been raised to sing Den Blomstertid Nu Kommer.

Across Sweden, more than 3,000 grade nine Internationella Engelska Skolan students have celebrated their graduation in front of proud family members, and the school staff who have helped them to develop to this point over the past several years.

Videos

Recognising Talent

Coming to work for Internationella Engelska Skolan could just be the first step in your career with us. The organisation has a proven track record of promoting key staff from within and prides itself on recognising talent.

Welcome From The Founder

To speak English "well" is not enough in today´s world, writes Ms Barbara Bergström, the American science teacher who founded the English School in 1993.

Young Swedes should acquire a total inner security when speaking English. Our schools offer the best environment for achieving this. An important part of our success is that we provide a secure environment for teaching and learning. Schools should have a calm environment where teachers can teach and students learn.

These founding ideas have laid a solid ground for success. Internationella Engelska Skolan is today the largest free school organization at the compulsory level ("Grundskolan") in Sweden. Some 21 400 students attend our 30 schools around the country.

Read more here.

Karriärer

Vi rekryterar de bästa lärarna från Sverige och runt om i hela världen.

Våra skolor är skolor där lärare kan undervisa och elever kan lära. Detta beror möjligtvis på den starka betoningen Internationella Engelska Skolan har på att skapa en trygg och lugn miljö vilket främjar undervisning och inlärning.

All vår personal jobbar för att skapa den bästa inlärningsmiljön i skolan, istället för att lägga tid och energi på att etablera förutsättningar för lärande kan de istället kliva in i sitt klassrum med vetskapen om att deras lektion kommer att börja i tid och fortlöpa smidigt utan avbrott.

School Profile

Eskilstuna

Internationella Engelska Skolan in Eskilstuna Internationella Engelska skolan i Eskilstuna startade hösten 2006 upp vårt första skolår med ca 380 elever i årskurserna 6-9. Skolan växte snabbt i både antal elever såväl som...
Kö och antagning