Introduktion av grundaren

Kära föräldrar och elever,

Jag skulle vilja introducera våra skolor, Internationella Engelska Skolan, i denna kortfattade presentation. När Den Engelska Skolan grundades 1993 var det med övertygelsen att det är avgörande betydelse för ungdomar att lära sig att behärska det engelska språket för att förverkliga sin fulla potential i dagens samhälle.

Images
Images

Som pedagoger kan vi inte längre förlita oss på att svenska skolor lär eleverna att prata engelska “bra”. Det räcker inte. Vi måste ligga steget före och försäkra oss om att de får en inre säkerhet när de talar engelska och att de kan utforska och diskutera ämnen på djupet på engelska.

Våra skolor erbjuder den bästa tänkbara miljön för att uppnå detta. Vi rekryterar merparten av våra lärare från engelsktalande länder. Vi skapar en internationell, engelsktalande kultur i våra skolor. En större del av undervisningen sker på engelska. De flesta program på vårt gymnasium, “Internationella Engelska Gymnasiet”, har undervisning helt på engelska. 

En viktig anledning till att vi är så framgångsrika i vår undervisning är att vi erbjuder en trygg miljö för undervisning och lärande. Vi tror på disciplin, konceptet “tough love” och vi har höga förväntningar på alla elever. Detta står i stark kontrast mot det “må bra-schema” som för närvarande uppmuntras på många håll. Vi ser hårt arbete och ambition som nödvändiga för att skörda framgång. Var och en av våra medarbetare sätter hög kvalitet i undervisningen främst.

En skola där det sker kontinuerliga framsteg i undervisningen, och där eleverna inte behöver känna rädsla för mobbning och våld, blir en trygg och positiv läromiljö. Vid våra Internationella Engelska Skolor betraktar vi framgång för eleverna som ett gemensamt åtagande, som inkluderar eleven, familjen, lärosätet och samhället. 

Våra skolor använder sig av ett system för kontinuerlig utvärdering i samtliga årskurser. Tack vare det försäkrar vi oss om att vi hela tiden vet var varje enskilt barn befinner sig och kan på så sätt undvika otrevliga överraskningar i slutet av läsåret. Vi levererar formell feedback till elever och föräldrar fyra gånger per läsår via föräldrasamtal och slutterminsrapporter. 

Naturligtvis har vi en rad stödfunktioner för att hjälpa varje elev och som omfattar både akademiska och sociala aspekter. Ett exempel på sådant stöd är mentorn som har ansvar för en grupp elever och som föräldrarna kan vända sig till om de har frågor.

Naturligtvis är det allra bästa att uppleva våra skolor i verkligheten. Välkommen att komma och besöka oss och se hur vi arbetar. 


Vänliga hälsningar,

Ms Barbara Bergström 
Grundare