Arbeta hos oss

Vad säger våra medarbetare

Bli del av ett team av engagerade pedagoger

Images

Föregående

"Det som bland annat särskiljer den här skolan är respekten mellan lärare och elever – och att det finns höga krav och förväntningar på alla elever. Lärarna tillåts att fokusera på sin pedagogiska uppgift och det finns andra funktioner som kan hjälpa eleverna socialt. Det är också bra med en erfaren ledning som verkligen stöttar sin personal. Vi lärare får mycket positiv feedback från ledningen. Det bidrar till den goda stämningen."

Helena Arango

Lärare SVA och SO, IES Kista

"Eftersom jag trivs så enormt bra så har jag blivit kvar i 17 år – och känner inget behov av att flytta på mig. Numera undervisar jag till 50 procent i svenska och arbetar som mentor till nya lärare resten av tiden. Det är viktigt att förmedla våra grundläggande principer, så att alla lektioner följer samma struktur. Det handlar bland annat om att eleverna ska ställa upp sig två och två utanför klassrummet och att alla lektioner är välplanerade med definierade mål för lektionen som skrivs upp på tavlan."

Cecilia Homqvist

Lärare och mentor, IES Gävle

"Vi har en stark kultur som bygger på beprövade rutiner vilka blir till självklara sätt att uppträda. Det här gör att hos oss får lärare undervisa och elever lära. Eleverna står i centrum för allt vi gör och vi ser det som vår uppgift att lära våra elever 'grit' och att utveckla dem akademiskt såväl som socialt, så att de med självförtroende kan kliva in i vuxenvärlden."

Anna Sörelius Nordenborg

Vd, Internationella Engelska Skolan

Nästa