OM IES

Ledning

Internationella Engelska Skolans ledningsgrupp ansvarar för att se till att alla delar av organisationen fungerar på högsta nivå, inom sitt respektive expertisområde.

Ledningsgrupp

Image

Mr Lars Jonsson

CEO

Som VD är Lars Jonsson ytterst ansvarig för hela IES verksamhet och organisation. Mr Jonsson rekryterades till Internationella Engelska Skolan som finanschef 2020 och ansvarade för den finansiella strategin och företagets långsiktiga finansiella stabilitet. Mr Jonsson kom dessförinnan från positionen som Head of Financial Control & Treasury för det internationella kontanthanteringsföretaget Loomis AB.

Image

Ms Linda Ahrgren

Head of Business Development

Linda Ahrgren började 2024 och ansvarar för affärsutveckling, vilket även omfattar säkerhet, fastighet, IT, och elevantagning. Senast var hon vd på FinTech-företaget Assently och innan dess vd på EdTech-företaget Digilär. Tidigare har hon haft flera roller med fokus på hållbar tillväxt och transformation, såsom Head of Digital på förlaget Natur & Kultur. Hon har också haft flera ledande roller  inom affärsutveckling samt var en del av ledningen i EF English First, som har 300 skolor över hela världen och som är en del av EF Education Group.

Image

Mr Joakim Andersson

Regionchef Söder

Övergripande ledningsansvar för IES skolorna i Region Syd, fokuserat på operativ utveckling, finansiell stabilitet och ledarskap med höga kvalitetskrav i enlighet med IES etos. Mr Andersson har varit regionchef sedan 2020. Dessförinnan var han rektor för IES Helsingborg och har också arbetat som rektor i kommunala skolor och på Kunskapsskolan.

Image

Ms Anneli Engvall

Regionchef Norr

Övergripande ledningsansvar för IES skolorna i Region Norr, fokuserat på operativ utveckling, finansiell stabilitet och ledarskap med höga kvalitetskrav i enlighet med IES etos. Ms Engvall började arbeta som lärare på IES Gävle 2003 när skolan startade och var under många år rektor för skolan innan hon tillträdde regionchefsrollen 2020.

Image

Ms Gina Eriksson

Regionchef Mitt

Övergripande ledningsansvar för IES skolorna i Region Mitt, fokuserat på operativ utveckling, finansiell stabilitet och ledarskap med höga kvalitetskrav i enlighet med IES etos. Ms Ericsson började arbeta som lärare och Head of English på IES Enskede 2008. Efter att i ett antal år varit biträdande rektor i Enskede var Ms Ericsson rektor för IES Täby under nio år innan hon tillträdde regionchefsrollen 2020.

Image

Ms Frida Berg

Head of Communication

Frida Berg ansvarar för intern och extern kommunikation, varumärke, PR, marknadsföring och hållbarhet. Hon kommer senast från en position på Spotify, där hon hade rollen som kommunikations- och PR-chef för EMEA-regionen. Hon har tidigare varit delägare i kommunikationsbyrån Geelmuyden Kiese, och verkat både som senior rådgivare och VD. Hon har även varit presschef för McDonald's Sverige.

Image

Ms Catarina Friborg

HR-chef

Ms Friborg ansvarar för att driva företagets HR-strategi innefattande bl a kompetens- och ledarförsörjning och att säkerställa optimalt stöd och kompetens inom HR-området till skolornas ledare.
Hon har tidigare haft HR-ansvar på Capio S:t Görans Sjukhus samt varit senior HR direktör på Arla Foods, HR direktör för Sverige, Nordics & Baltics på MSD och HR-chef Nordic på Salon Professional (Wella).

Image

Ms Emma Gyllenberg

Chefsjurist

Ms Gyllenberg började på Internationella Engelska Skolan som chefsjurist 2023. Hon leder juristteamet, ger juridisk rådgivning i hela organisationen och övervakar alla juridiska frågor i företaget. Ms Gyllenberg har bred juridisk erfarenhet från olika företag och branscher samt advokatbyråer. Senast var hon chefsjurist för norden vid vårdgivaren Kry.

Image

Ms Robin Kirk Johansson

Skolchef

Ms Kirk Johansson har det övergripande ansvaret för IES systematiska kvalitetsarbete och för att koordinera stödinsatser till skolorna med syfte att bistå i deras kvalitetsarbete. I egenskap av Skolchef är ansvaret att stödja huvudmannen i att säkerställa att verksamheten följer de lagar och regler som gäller för skolan och undervisningen. Ms Kirk Johansson har tidigare varit rektor för IES Borås och COO för IES Sverige. Hon är även en utbildad lärare från USA.

Image

Dr Helena Luning

Verksamhetschef Elevhälsan

Dr Lüning arbetar sedan 2016 på Internationella Engelska Skolan och är sedan 2017 verksamhetschef för den samlade elevhälsan, vilket inkluderar elevhälsans medicinska, psykologiska och psykosociala insatser. Uppdraget omfattar kvalitetsarbete och utveckling av elevhälsan med särskilt fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser. Dr Lüning är dubbelspecialist i barn- och ungdomsmedicin samt barn- och ungdomspsykiatri och har nästan 20 års erfarenhet av kliniskt arbete inom sina specialiteter.

Image

Mr Magnus Stöde

CFO

Mr Stöde började på IES som Head of Business Control år 2022, där han ansvarade för budget- och finansiella planeringsprocesser samt finansiell analys och bevakning. Mr Stöde har över 20 års erfarenhet från olika roller inom finans, inklusive business control, fusioner och förvärv, finansledning och revision.

Image

Ms Linda Öholm

Head of Public Affairs

Som Head of Public Affairs på IES har Linda Öholm i uppdrag att främja IES relationer med olika aktörer i samhället, inklusive myndigheter, politiker, organisationer och det civila samhället - på både lokal och nationell nivå. Det handlar om att sprida kunskap om IES delaktighet i det svenska skolsystemet och hantera frågor som är viktiga för IES.

Linda har lång erfarenhet inom politik och samhällsfrågor på internationell och kommunal nivå, inklusive flera år på olika befattningar inom Sveriges riksdag och Regeringskansliet.