OM IES

Ledning

Internationella Engelska Skolan ledningsgrupp ansvarar för att se till att alla delar av organisationen fungerar på högsta nivå, inom sitt respektive expertisområde.

Ledningsgrupp

Image

Ms Anna Sörelius Nordenborg

Verkställande direktör

Som VD är Ms Sörelius Nordenborg är ytterst ansvarig för hela IES verksamhet och organisation.  Hon har en gedigen erfarenhet bland annat som Sverigechef för Anicura, ansvarig för affärsutveckling på Sandvik Mining och konsult på McKinsey.

Image

Mr Jörgen Stenquist

Vice VD

Som major i den svenska marinen har Mr Stenquist gjort många år av utlandstjänst runt världen. Han var rektor i Internationella Engelska Skolan i Täby innan han utsågs till vice VD 2009. Han biträder VD med ledningen av företaget, med ett särskilt ansvar för strategisk planering, expansion och säkerhet på strategisk nivå.

Image

Ms Eva Andersson

Skoljurist

Internationella Engelska Skolan har anställt Eva Andersson som skoljurist från och med januari 2013. Tjänsten kommer att innebära ett juridiskt stöd för rektorerna i IES skolor över landet. Arbetsuppgifterna kommer också att innebära utredningar och beslut inom det skoljuridiska området samt att tillsammans med Head of Pastoral fungera som Ombudsman för skolverksamheten. Eva Andersson kommer från en tjänst som Undervisningsråd på Skolinspektionen och har tidigare arbetat som lärare och som sekreterare i en statlig utredning rörande kommunal.

Image

Mr Joakim Andersson

Regionchef Söder

Övergripande ledningsansvar för IES skolorna i Region Syd, fokuserat på operativ utveckling, finansiell stabilitet och ledarskap med höga kvalitetskrav i enlighet med IES etos. Mr Andersson har varit regionchef sedan 2020. Dessförinnan var han rektor för IES Helsingborg och har också arbetat som rektor i kommunala skolor och på Kunskapsskolan.

Image

Ms Frida Berg

Head of Communication

Frida Berg ansvarar för intern och extern kommunikation, varumärke, public affairs, PR, marknadsföring och hållbarhet. Hon kommer senast från en position på Spotify, där hon hade rollen som kommunikations- och PR-chef för EMEA-regionen. Hon har tidigare varit delägare i kommunikationsbyrån Geelmuyden Kiese, och verkat både som senior rådgivare och VD. Hon har även varit presschef för McDonald's Sverige.

Image

Mr Jeremy Elder

Ansvarig för trygghet och studiero

Mr Elder är ansvarig för att säkerställa en trygg studiemiljö i skolorna. Efter att varit lärare i Leeds, Bradford och London, flyttade Mr Elder till Sverige för att arbeta för Internationella Engelska Skolan. Han har arbetat i ledande positioner där han varit ansvarig för elevernas välbefinnande i över 25 år, däribland på IES Enskede och därefter IES Järfälla där han var biträdande rektor innan han tillträdde rollen som ansvarig för trygghet och studiero 2019.

Image

Ms Anneli Engvall

Regionchef Norr

Övergripande ledningsansvar för IES skolorna i Region Norr, fokuserat på operativ utveckling, finansiell stabilitet och ledarskap med höga kvalitetskrav i enlighet med IES etos. Ms Engvall började arbeta som lärare på IES Gävle 2003 när skolan startade och var under många år rektor för skolan innan hon tillträdde regionchefsrollen 2020.

Image

Ms Gina Eriksson

Regionchef Mitt

Övergripande ledningsansvar för IES skolorna i Region Mitt, fokuserat på operativ utveckling, finansiell stabilitet och ledarskap med höga kvalitetskrav i enlighet med IES etos. Ms Ericsson började arbeta som lärare och Head of English på IES Enskede 2008. Efter att i ett antal år varit biträdande rektor i Enskede var Ms Ericsson rektor för IES Täby under nio år innan hon tillträdde regionchefsrollen 2020.

Image

Ms Catarina Friborg

HR-chef

Ms Friborg ansvarar för att driva företagets HR-strategi innefattande bl a kompetens- och ledarförsörjning och att säkerställa optimalt stöd och kompetens inom HR-området till skolornas ledare.
Hon har tidigare haft HR-ansvar på Capio S:t Görans Sjukhus samt varit senior HR direktör på Arla Foods, HR direktör för Sverige, Nordics & Baltics på MSD och HR-chef Nordic på Salon Professional (Wella).

Image

Mr Tony Janes

Head of Property Management

Som chef för fastighetsförvaltning är Tony Janes ansvarig för organisationens strategi för fastighetsutveckling på IES. Janes har en gedigen bakgrund inom fastighetsbranschen, inklusive tidigare chef för fastighetsförvaltningen för både Fabege AB och Jernhusen AB.

Image

Ms Annakarin Johansson Sandman

Head of Academics

Ms Johansson Sandman leder IES akademiska kvalitetsarbetet, så väl som interna kvalitetshöjande projekt och initiativ. Hon är även Head of Center för vårt Cambridge International Examinations center. Ms Johansson Sandman har har arbetat för IES sedan 2004, först som leg. lärare och Academic Manager vid IES Enskede och sedan som rektor vid IES Liljeholmen mellan 2016-2020.

Image

Ms Robin Kirk Johansson

Skolchef

Ms Kirk Johansson har det övergripande ansvaret för IES systematiska kvalitetsarbete och för att koordinera stödinsatser till skolorna med syfte att bistå i deras kvalitetsarbete. I egenskap av Skolchef är ansvaret att stödja huvudmannen i att säkerställa att verksamheten följer de lagar och regler som gäller för skolan och undervisningen. Ms Kirk Johansson har tidigare varit rektor för IES Borås och COO för IES Sverige. Hon är även en utbildad lärare från USA.

Image

Mr Lars Jonsson

CFO

Mr Jonsson rekryterades till Internationella Engelska Skolan 2020 och är ansvarig för den finansiella strategin och företagets långsiktiga finansiella stabilitet. Han leder ekonomiavdelningen och stödjer skolorna ifråga om ekonomi, budget, skolpeng och kontrakt. Mr Jonsson kom närmast från positionen som Head of Financial Control & Treasury för det internationella kontanthanteringsföretaget Loomis AB.  

Image

Dr Helena Luning

Verksamhetschef Elevhälsan

Dr Lüning arbetar sedan 2016 på Internationella Engelska Skolan och är sedan 2017 verksamhetschef för den samlade elevhälsan, vilket inkluderar elevhälsans medicinska, psykologiska och psykosociala insatser. Uppdraget omfattar kvalitetsarbete och utveckling av elevhälsan med särskilt fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser. Dr Lüning är dubbelspecialist i barn- och ungdomsmedicin samt barn- och ungdomspsykiatri och har nästan 20 års erfarenhet av kliniskt arbete inom sina specialiteter.

Image

Mr Mikael Åhlqvist

Chief Information Officer

Mr Åhlqvist har det övergripande ansvaret för våra IT-tjänster och infrastruktur. Åhlqvist började arbeta på IES som CIO i slutet av mars 2022 och har dessförinnan lång erfarenhet av IT inom vård- och fordonssektorn, bland annat som IT-chef i Region Stockholm och IT-direktör på Scania. Åhlqvist har studerat på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och på Handelshögskolan i Stockholm (SSE Executive Education).