Att utmanas

Internationellt erkända prov

Internationella Engelska Skolan är registrerad medlem av Cambridge Assessment International Education, vilket  innebär att IES-elever kan välja att utföra de extra prov som de utfärdar, så kallade IGCSEs (International General Certificate of Secondary Education).

Images

Dessa prov är internationellt erkända och baseras på undervisningsmaterial från Cambridge där målen är betydligt högre än de som ställs i svensk läroplan.

Cambridge anser att proven uppfyller två viktiga roller:

  • Bevisar vad eleven har lärt sig
  • Förbättrar elevens förståelse och kunskaper

Cambridge-proven är utformade för att vara rättvisa, relevanta, pålitliga och genomförbara, så att varje Cambridge-prov ger en sann bild av elevens förmåga när provet genomfördes.