INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Södra Änggården

Internationella Engelska Skolan Södra Änggården är en tvåspråkig skola som strävar efter att ge varje elev förutsättningar att nå högt ställda kunskapsmål och navigera i en internationell miljö, oavsett bakgrund.

Ansök Digital Rundtur