INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Södra Änggården

Internationella Engelska Skolan Södra Änggården, planerad att öppna så snart alla nödvändiga tillstånd är på plats, blir är en tvåspråkig skola som strävar efter att ge varje elev - oavsett bakgrund - förutsättningar att nå högt ställda kunskapsmål och navigera i en internationell miljö.

Ansök Digital Rundtur

Om vår skola

Digital rundtur

Följ med på en skoldag i Internationella Engelska Skolan