IES lärare

De bästa lärarna formar vår värld

Bra och engagerade lärare är den enskilt viktigaste faktorn när det gäller att hjälpa elever att nå sin fulla potential.

Images

Vi är noga med att rekrytera lärare i Sverige som står bakom våra löften och vårt etos. Vi rekryterar lärare från Sverige men vi söker också efter lärarna runt om i världen, bland annat från Kanada, USA, Storbritannien och Irland. 


Läs mer om att vara lärare inom IES