Elevhälsa

Studie- och Yrkesvägledare / SYV

I varje skolas elevhälsoteam ingår Studie- och yrkesvägledare / SYV. Studie- och Yrkesvägledare / SYV ger stöd till elever individuellt, eller i grupp, så att de ska kunna uppnå kraven för framtida studier.

Studie- och Yrkesvägledaren / SYV huvudsakliga uppgifter är:

  • Vägleda elever inför studie - och yrkesval, enskilt och i grupp, med att identifiera faktorer som påverkar deras framtida studie- och yrkesval
  • Stödja elever med att utvärdera sina intressen, förmågor och värderingar
  • Stödja elever med att skapa en plan för att uppnå akademiska mål och karriärmål
  • Samarbeta med lärare, administratörer och föräldrar

Länkar

https://utbildningsguiden.skolverket.se/

https://programvaljaren.se/

https://arbetsformedlingen.se/om-oss/var-verksamhet/utbildningsmaterial/vagledningsmaterial

https://www.gymnasieguiden.se/

https://www.gymnasieguiden.se/informeras/haelsokrav-i-olika-yrken

https://www.syvi.se/

http://syv.nu/

https://syv-portalen.se/login/

https://skolvarlden.se/

https://www.uhr.se/syv