INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Österåker

Internationella Engelska Skolan Österåker, planerad att öppna i augusti 2024, är en tvåspråkig skola som strävar efter att ge varje elev - oavsett bakgrund - förutsättningar att nå högt ställda kunskapsmål och navigera i en internationell miljö.

Ansök Digital Rundtur