Internationella Engelska Skolan

Järfälla

Internationella Engelska Skolan i Järfälla erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 5 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Välkommen till IES Järfälla

Vi skapar höga förväntningar och ambitioner för framtida generationer. Lär mer om vår skola och hur vi varje dag lever upp till IES löften till familjerna.

ÅRSKURSER: 5-9

SKOLAN GRUNDADES: 2002

ELEVER BEHÖRIGA TILL GYMNASIET: 99%

ANTAL ELEVER: 560

Internationella Engelska Skolan grundades 2002. Vi är en tvåspråkig skola med elever i år 5 - 9, med två klasser i år 5, och 4 i år 6 - 9. Totalt har vi 560 elever.

Vår skola erbjuder en lugn och trygg miljö där lärarna kan undervisa och eleverna lär sig. Hälften av ämnena undervisas på svenska av lärare med svenkbehörighet, och hälften på engelska av personal med utbildning från Storbrittanien, Australien, Sydafrika, Kanada och USA. Utöver våra utmärkta lärare, har vi många i personalen som stödjer under lektionstid, ute i korridorerna, och som är tillgängliga i kafeterian under raster. 

Vi följer den svenska läroplanen och förberedetr eleverna för studier på gymnasieium och vidare. Vi har höga akademiska och sociala förväntningar på våra elever, och arbetar tillsammans för att förbereda dem för framtiden. 

 

Viktiga datum

14 aug 2024

Skolstart HT24

21 aug 2024

Föräldramöte

11 sep 2024

Sport dag
Viktiga datum

VANLIGA FRÅGOR

Hitta svaren på dina frågor

Eftersom IES skolor finansieras via skolpengen kan vi enbart erbjuda plats till elever som är bosatta i Sverige. Du kan ansöka till oss om ditt barn har svenskt personnummer, även om ni inte flyttat tillbaka till Sverige ännu. Om ditt barn ännu inte har ett personnummer men ska flytta till Sverige och vill ansöka om plats, så ber vi dig kontakta den aktuella skolan för råd.

IES följer noga elevernas prestationer på de nationella proven, både som en central del av vårt kvalitetsarbete och för att säkerställa att eleverna skaffar sig de kunskaper och färdigheter de behöver för framtiden. Eventuella betygsavvikelser från nationella provresultat - samt avvikelser från IES-genomsnittet respektive kommun- respektive riksgenomsnittet - granskas för att säkerställa att lärarna betygsätter rätt. Betygen analyseras på lokal nivå och på huvudmansnivå (IES) som en del av vårt systematiska kvalitetsarbete.


När det gäller ämnen där det saknas nationella prov; såsom teknik, hantverk, konst, musik och hemkunskap, lämnar varje skola sina preliminära betyg en månad före betygsättning. Syftet är att ta reda på hur betygen fördelar sig och att identifiera eventuella avvikelser. Om avvikelser konstateras kontaktas berörd skola för att förklara, analysera och motivera.

Vi förstår att att du vill få besked om ditt barn har fått plats så snabbt som möjligt, men det är svårt att ge ett precist svar innan skolan har avslutat antagningsprocessen. Vi erbjuder platser baserat på det datum då eleven anslutit sig till kön, men vi tar också hänsyn till syskonförtur.

Vår skola erbjuder spanska och franska. Moderna språk är en del av den svenska läroplanen och alla elever förväntas välja ett tredje språk.

Här på IES Järfälla har vi 31 elever per klass.

Kontaktinformation

Internationella Engelska Skolan Järfälla

Hästskovägen 76

177 39 Jakobsberg Östra

Telefon: 08-584 306 30

Vänligen acceptera tredjepartscookies för att se detta innehåll.