Behärska engelska

Varför tvåspråkig undervisning?

Images

Tvåspråkig, internationell, global. Det finns många fördelar med en tvåspråkig skola. 

Vi är stolta över att vara tvåspråkiga. Samtidigt som vårt fokus ligger på svenska och engelska, blir en blandning av många språk och kulturer ett sätt att leva för våra elever. Eleverna undervisas i en internationell atmosfär och möter hela världen i skolan varje dag. De har klasskamrater och lärare som representerar många kulturer. Detta främjar en global förståelse, så att ditt barn också kommer att lära sig att förstå olika kulturella perspektiv, från "lagom" till "The American dream" – och allt däremellan.

Från ett till två språk

När ditt barn först kommer till en av våra skolor kanske det  endast behärskar ett språk. 

Vi kickstartar undervisningen för de yngsta barnen genom att se till att de kommer igång med engelskan så snart som möjligt. Efter endast ett par månader kommer de att känna sig bekväma med både engelska och svenska. Vi talar engelska på skolan samt använder undervisningsmaterial på både svenska och engelska. 

Svenska är av avgörande betydelse för ditt barn när det gäller att vara en del av den svenska kulturen och det svenska samhället, och kunna ta del av allt som det här landet erbjuder. Engelska å andra sidan, är den språkliga nyckel som ger tillgång till hela världen. 

En språklig djupdykning

Omkring hälften av undervisningen på Internationella Engelska Skolan sker på det engelska språket, av behöriga lärare från engelsktalande länder som Kanada, USA och Storbritannien. Att vara omgiven av engelskan hela dagarna hjälper våra elever att bli tvåspråkiga på riktigt och att behärska båda språken fullt ut.