Internationella Engelska Skolan

Eskilstuna

Internationella Engelska Skolan Eskilstuna erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs F till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

VANLIGA FRÅGOR

Hur kan vi hjälpa dig?

Den här sidan ger dig svar på de vanligaste frågorna om Internationella Engelska Skolan. Om vi inte redan har besvarat din fråga hittar du våra kontaktuppgifter nedan.

Phone +46 (0)16-10 86 80

info.eskilstuna@engelska.se

Kontakta oss

Vem vill du tala med?

AVDELNING

TELEFON

EPOST

Ledning

+46 8 544 735 30

info @engelska.se

Administration

+46 (0)16-10 86 80

+46 (0)16-10 86 90

info. eskilstuna @engelska.se

Juniorklubb

076-9487710

georgia. wright. eskilstuna @engelska.se

Fritids

076-9487710

georgia. wright. eskilstuna @engelska.se

Studenthälsa

072-9876230

072-9876252

072-9876 253

sanna. tedsjo. eskilstuna @engelska.se

Reception

+46 (0)16-10 86 80

+46 (0)16-10 86 90

info. eskilstuna @engelska.se

Har du ett klagomål?

Vårt mål är att förse alla våra elever med en utbildning av högsta kvalitet, och vi värdesätter din feedback.

Klicka här för att lära dig mer om vår klagomålsprocess och för att skicka in ett klagomål, via IES centrala hemsida

Vanliga Frågor

Innan skolstart

Hur ansöker jag?

Du ansöker genom att följa dessa tre steg:

“Kö och antagning”

Välj den skola som du vill ansöka till (varje skola har sin egen kö). Du kan ställa ditt barn i kö från och med 1 februari året efter de är födda.
Fyll i formuläret med personuppgifter och kontaktinformation så att vi kan hålla kontakten med dig och låta dig veta om en plats blir tillgänglig.

Kostar det något att gå i er skola?
Det är inga avgifter att gå i IES skolor. Våra skolor finansieras på samma sätt som kommunala skolor, dvs genom skatten och skolpengssystemet.

Måste eleverna göra ett prov innan de blir antagna?
Nej, ditt barn måste inte klara av något prov eller test för att bli antagen till en av våra skolor. Platserna fördelas efter kötid, där först i kön först får plats.

Mitt barn har blivit ombedd att delta vid en workshop, vad är det?
Barn som har fått erbjudande om en plats kommande höst blir inbjudna till en workshop-dag. Det är ett tillfälle att i några timmar prova på hur det är att gå i en IES-skola och är också ett tillfälle för lärarna att få en känsla för på vilken nivå ditt barn är så att vi bäst kan hjälpa dem. Lärarna kan efter workshop-dagen ibland ge några uppgifter som ditt barn behöver träna på för att underlätta inför skolstart.

Kan jag ansöka fast vi inte bor i Sverige nu?
Eftersom vi finansieras via skolpengen kan vi enbart erbjuda elever som är bosatta i Sverige plats. Du kan ansöka om ditt barn har svenskt personnummer även om ni inte flyttat tillbaka till Sverige ännu. Om ditt barn ännu inte har ett personnummer men ska flytta till Sverige och vill ansöka om plats, kontakta den aktuella skolan för råd.

Jag vill ansöka till en skola som inte finns på er hemsida än, hur ska jag göra?
På vår hemsida finns en lista på alla våra skolor och de skolor som vi avser att öppna och även öppnat en kö för. Om du är intresserad av en plats på en skola som vi ännu inte har öppnat kön för, vänligen skicka e-post till info@engelska.se och be om att bli meddelad om vi öppnar en skola på din ort i framtiden.

Vilken köplats har mitt barn?
Vi förstår att du vill veta så tidigt som möjligt om ditt barn har en plats på skolan. Det är dock svårt att svara på innan skolan färdigställt sin antagningsprocess. Vi erbjuder platser baserat på vilket datum barnet är registrerat i kön (först i kön blir först erbjuden plats), men tar även hänsyn till om de sedan tidigare har ett syskon i skolan.


Kan jag få en plats även om jag inte står först i kön?
Vår kö går efter principen, först i kö får först plats, då det enligt vår bedömning är mest rättvist för alla. Men om ditt barn har ett syskon som för närvarande går i skolan, och om båda barnen kommer gå i skolan samtidigt, då kan eventuellt syskonförtur bli aktuellt. Om det är fallet, vänligen kryssa i rutan för syskonförtur i ansökningsformuläret och ange därefter syskonets svenska personnummer.

Några av våra skolor - Karlstad, Hässelby, Sundsvall och Örebro - är del i det nationella försöket där nyanlända (kommit till Sverige de senaste två åren) kan få förtur. Om din familj uppfyller kriteriet, vänligen kontakta skolan för mer information.

När kommer vi få erbjudande om en plats?
De flesta av våra skolor börjar antagningen för kommande hösttermin under våren samma år. Antagningsprocessen tar olika lång tid beroende på hur snabbt vi får svar från de familjer som blivit erbjudna en plats.

Vad har ni för regler för besökare till skolan?
Att besöka en av våra skolor är ett utmärkt sätt att få en känsla för hur vi utbildar eleverna och den anda som präglar skolan. Om du önskar besöka en av våra skolor, vänligen kontakta den aktuella skolan för att bestämma ett lämpligt tillfälle.

Är det möjligt för elever att pröva att gå på skolan för att se om de gillar den?
Som en del av vår antagningsprocess har vi en workshop-dag, som ger en känsla för hur det är att studera på en IES-skola. Dessa dagar och besök på våra öppna hus är det bästa sättet att pröva innan man bestämmer sig. För att inte störa befintliga elevers undervisning ger vi inte möjlighet att gå på skolan under en prövoperiod.

Jag har sökt till en skola och vill flytta över till kön för en annan skola, hur gör jag detta?
Varje skola har sin egen kö och det är inte möjligt att flytta mellan dem. Det är däremot möjligt att stå i kö till flera skolor.

Jag behöver ändra min ansökan/Jag gjorde ett misstag i ansökan, hur ska jag göra?
Skriv till skolan och ange vilken information du vill ändra samt ditt barns kö-id eller personnummer. Du finner kontaktdetaljerna här.

Kan vi ångra oss om vi tackar nej till en plats?
Om du har blivit erbjuden en plats och tackar nej förlorar du din plats och erbjudandet går istället vidare till nästa person i kön. Om du senare bestämmer att du vill ha en plats måste du ansöka på nytt.

 

Undervisning och lärande

Var kommer eleverna från?
Våra skolor har en liknande sammansättning av elever som i kommunen, men ett antal elever reser relativt långt och kommer från andra kommuner.

Är det nödvändigt att mitt barn talar engelska väl redan när de börjar på skolan?
Ditt barn kan börja på skolan oberoende nivå på sin engelska. Upp till hälften av vår undervisning sker på engelska. Vi har stor erfarenhet av att lära elever att behärska det engelska språket och det bästa sättet är att dagligen omge sig av det.

Våra elever lär sig snabbt att behärska engelskan. För årskurserna F-3 introducerar vi engelska gradvis och ger eleverna de verktyg de behöver för att de ska lyckas på de lektioner som de har på engelska.

Lämnar många elever Internationella Engelska Skolan för att det är svårt att lära sig på engelska?
Familjer som väljer våra skolor vet att vissa ämnen undervisas i på engelska, det är något som lockat dem.

Elever på våra skolor gillar verkligen att prata engelska, och att lära sig från lärare som kommer från flera engelskspråkiga länder. I denna miljö är det enkelt att lyckas i det engelska språket och se det som ett användbart verktyg, snarare än ett hinder.

Barn har en en fantastisk förmåga att lära sig språk. Med stöd av duktiga lärare och sina föräldrar har vi sedan vi startade den första skolan 1993 haft stor framgång med att hjälpa elever att bli tvåspråkiga.

Vilka moderna språk kan mitt barn välja?
Våra skolor erbjuder spanska och franska och i många fall också tyska som språkval. Moderna språk är en del av den svenska läroplanen och alla elever förväntas välja ett tredje språk.

Hur många elever blir bra även på svenska när upp till hälften av undervisningen sker på engelska?
Våra skolor är tvåspråkiga och vi lär eleverna att behärska båda språken. Cirka hälften av undervisningen sker på svenska. Medan engelskan är nyckeln till världen, är det viktigt att också behärska svenskan för alla som bor, arbetar och är en del av det svenska samhället.

Resultatet på de nationella proven i svenska är, liksom i de övriga kärnämnena, väl över rikssnittet vilket visar att våra elever behärskar båda språken.

Vi anammar både traditioner från den svenska kulturen såväl som traditioner från engelskspråkiga länder som t ex “caps and gowns” vid skolavslutningen i årskurs nio.

Talar alla lärare svenska?
Lärare som flyttar till Sverige för att undervisa på våra skolor talar ofta ingen eller enbart lite svenska till en början. Men det tar inte lång tid för dem att börja lära sig så att de får ut mer av livet här. Vi erbjuder dem hjälp för att lära sig svenska. Elever på våra skolor hjälper ofta engelskspråkiga vuxna med deras språkutveckling också.

Föräldrar kan låta oss veta om de föredrar att bara prata svenska på utvecklingssamtalen. Om vi får reda på det i förväg ser vi alltid till att det finns svenskspråkig personal som kan hjälpa till att översätta.

Är alla era lärare behöriga?
85 procent av lärarna på IES skolor är behöriga (2019/20), jämfört med det nationella snittet om 78 procent. 38 procent av lärarna har lärarexamen från Sverige och 47 procent har lärarexamen från andra länder. Vi strävar att rekrytera behöriga lärare i så hög utsträckning som möjligt och i de fall vi anställer en obehörig lärare ska det finnas en utvecklingsplan för hur denna ska nå behörighet.

Skollagen anger att undervisning på engelska genomförd av lärare utbildade i engelskspråkiga länder anses behöriga. Lärarutbildningen i de länder vi rekryterar från, såsom Kanada, USA och Storbritannien, är av mycket hög kvalitet och överträffar i många fall den svenska lärarutbildningen.

Hur många elever är det per klass?
Max antal elever per klass beror på elevernas ålder.

Generellt har våra skolor färre antal elever i de lägre åldrarna.

F-3: 28 per klass
4-5: 30 per klass
6-9: 32 per klass

Mitt barn har mycket lätt för sig i skolan. Hur ser ni till att han/hon fortsätter att utvecklas och bibehåller intresset för skolan?
Vi uppmuntrar alla elever att sträva efter att nå sin fulla potential och ser till varje elevs unika talanger och förmågor. Vissa elever behöver svårare utmaningar för att behålla intresset och utvecklas. IES lärare finns alltid närvarande och ser till att kontinuerligt ge nya och ambitiösa mål till dessa elever. Vi har något vi kallar “Academic surgeries” utanför skoltid där eleverna får möjlighet att träna mer på något ämne tillsammans med lärarna. Det är också ett bra tillfälle för elever som vill ha fler utmaningar och som vill utforska hur de kan ta sin inlärning ytterligare ett steg.

 

Livet på skolan

Hur kan jag komma i kontakt med mitt barns mentor, ämneslärare eller rektor?
Du kommer att ha regelbunden kontakt med ditt barns mentor och de kommer vara en länk mellan dig och övrig personal på skolan. Om du behöver komma i kontakt med en särskild lärare eller en rektor kan du söka dem via skolans reception.

Kan barn som har särskilda behov gå på IES?
Vi utbildar barn med särskilda behov. Våra skolor är öppna för alla. Vi ber föräldrarna så tidigt som möjligt låta oss veta om det finns några speciella behov eller om särskild assistans krävs så att vi kan planera och säkerställa att rätt resurser finns på plats för att hjälpa ditt barn att nå sina mål.

Har ni skoluniform?
Nej, vi har inte skoluniform. Däremot har vi en klädkod. Skolan är en arbetsplats för både lärare och elever och vi förväntar oss att alla klär sig för denna miljö. Kläder ska vara hela, rena och inte störa undervisningsmiljön.

Vi har förstått att vi får regelbundna rapporter om hur det går för vårt barn redan från årskurs fyra. Hur fungerar detta?
Vi kommer löpande att bevaka ditt barns utveckling och skicka skriftliga bedömningar om hur de utvecklas till dig som förälder. Betyg är obligatoriskt enligt skollagen för årskurserna 6 till 9 och dessa ges terminsvis. Därutöver återkopplar vi även i mitten av varje termin. För elever i årskurs 4 och 5 återkopplar vi skriftligt till elever och föräldrar fyra gånger per år. Även eleverna i klass F-3 får regelbunden återkoppling på hur det går vid utvecklingssamtalen, men betyg sätts inte för elever i dessa årskurser.

Vi har utvecklingssamtal två gånger per år. Inför samtalen kommer vi att förse er med ett formulär att fylla i. Det skickas ut cirka två veckor innan samtalen så att ni har tid att prata med ert barn och också själv bilda er en uppfattning om ert barns utveckling. Ni kan därefter anmäla er för samtal med mentorn och annan personal på skolan. Er egen bedömning av utvecklingen jämförs med skolans och utgör grunden för samtalet. Vi strävar efter att samtalet ska bli konstruktivt och hjälpa eleven att nå resultat.

Vi har hört att ni har disciplin i era skolor. Vad exakt betyder det?
En del av vårt löfte till familjer är att säkerställa att vi har en lugn och trygg miljö där alla kan fokusera på inlärning och undervisning. För att skapa en sådan miljö måste vi alla hjälpas åt, elever och personal, och vi ber därför alla att agera ansvarsfullt och se skolan som sin arbetsplats. Elever har rätt att förvänta sig att alla runt dem håller sig till reglerna. Dessa regler beslutas av rektor efter medverkan med elevrådet och personalen.

Gränsdragning är viktigt för barn när de växer upp. Genom att sätta tydliga gränser och följa upp dessa hjälper vi eleverna att på ett strukturerat sätt utforska sina egna värderingar och vilka de vill bli när de växer upp.

Följer ni kommunens datum för lov och studiedagar?
Våra skolor har vanligtvis samma lovdagar som kommunen skolan ligger i. Andra datum som studiedagar mm anges i skolans kalender i början av varje termin.

Får eleverna läxor?
Läxor är ett bra hjälpmedel för att stärka lärandet och repetera det som sägs i klassrummet. Eleverna kommer att få läxor varje dag och ibland över helgen. Det är olika mycket läxor beroende på ålder, vilket ämne det gäller och också beroende på elev.

På vilket sätt är eleverna delaktiga i besluten på skolan?
Många elever är aktiva i elevrådet, vilket väljs i början av varje skolår. Elevrådet har regelbundna möten med rektor och biträdande rektor.

Vi välkomnar feedback från alla våra elever oavsett om de är med i elevrådet eller om de förmedlar sina synpunkter via mentor eller annan personal. Allt vi gör i våra skolor är för eleverna och deras synpunkter är viktiga för oss.

Hur kan föräldrar delta och hjälpa till i skolan?
De flesta av våra skolor har en aktiv föräldraförening (PTA). De har en nära samarbete med lärarna och skolans ledning och bidrar positivt till att stärka skolan. Det är också en viktig funktion för att se till att hemmet och skolan samlas och skapar en gemenskap. Om din skola inte har en PTA och du vill starta en, ser vi mycket positivt på att du kontaktar rektorn och sätter bollen i rullning.

Hur kommer mitt barn till och från skolan?
Hur ert barn tar sig till skolan bestämmer ni som familj. En del elever kommer med kommunala transportmedel, andra går eller cyklar och vissa får skjuts.

Delar ni ut busskort till era elever?
Om du vill få besked om ditt barn är berättigat till skolskjuts kontaktar du er kommun eftersom det är en fråga för kommunen och inte skolan.