Internationella Engelska Skolan

Eskilstuna

Internationella Engelska Skolan Eskilstuna erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs F till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Om vår skola

Digital rundtur

Följ med på en skoldag i Internationella Engelska Skolan

Kära föräldrar och elever,

Jag skulle vilja presentera våra skolor, Internationella Engelska Skolan, i denna korta presentation.

När jag startade The English School 1993 var det med övertygelsen om att det är absolut nödvändigt att behärska det engelska språket för att ungdomar ska kunna nå sin fulla potential. Vi kan inte längre trösta oss, som pedagoger, med att svenska skolbarn lär sig prata engelska ”bra”. Det är inte tillräckligt. Vi måste ligga steget före och se till att de får en total inre trygghet när de pratar engelska, att kunna utforska och diskutera frågor på djupet på engelska.

Våra skolor erbjuder den bästa miljön för att uppnå detta. Vi rekryterar huvuddelen av våra lärare från engelsktalande länder. Vi tillhandahåller en internationell, engelsktalande kultur i våra skolor. En stor del av vår undervisning sker på engelska, med början redan i årskurs 4. Vår gymnasieskola, "Internationella Engelska Gymnasiet" har både Naturvetenskapliga och Samhällsvetenskapliga programmen helt på engelska.

En viktig del av vår framgång inom utbildning är att vi tillhandahåller en säker miljö för undervisning och lärande. Vi tror på disciplin, begreppet "tough love" och vi har höga förväntningar på alla. Detta står i skarp kontrast till den för närvarande godkända "må bra läroplan" på så många andra platser. Vi ser behovet av att arbeta hårt och vara ambitiösa för att nå våra mål. Varje medlem i vårt team har åtagit sig att sätta utbildning av hög kvalitet först.

En skola som upplever ständiga framsteg i lärandet, i en miljö fri från rädsla för mobbning och våld, blir en plats fylld av glädje. På våra Internationella Engelska skolor ser vi elevernas prestationer som ett delat ansvar som involverar eleven, familjen, pedagogen och samhället.

Alla våra skolor använder system med kontinuerlig bedömning i alla årskurser. Med detta system säkerställer vi att vi alltid vet hur varje barn utvecklas och kan undvika obehagliga överraskningar i slutet av läsåret. Vi ger feedback till elever och föräldrar fyra gånger per läsår via utvecklingssamtal, betyg och rapporter i slutet av varje termin.

Naturligtvis har vi en rad stödmekanismer för att hjälpa varje elev, som täcker både akademiska och sociala frågor. Ett exempel på sådant stöd är mentorsläraren som får ansvar för varje barn och som föräldrar uppmuntras att vända sig till med sina frågor.

Naturligtvis finns det inget som kan mätas mot att se vår skola i full verksamhet. Välkommen att komma och se hur vi jobbar.

Vänliga hälsningar,

Ms Barbara Bergström
Grundare av Internationella Engelska Skolan