OM IES

Hantering av klagomål

För att kunna skapa den bästa skolmiljön för våra elever, är det viktigt att bygga ett nära och förtroendefullt samarbete mellan våra skolor, elever och vårdnadshavare. Vårt mål är att ge en utbildning av hög kvalitet för alla våra elever därför värdesätter vi din feedback. Ansvaret för att ha skriftliga rutiner för hantering av klagomål ligger enligt skollagen hos huvudmannen. Nedan beskrivs rutinerna för Internationella Engelska Skolan AB (4 kap. 8 § skollagen).

Följ nedanstående rutiner om du har ett klagomål:

1 - Kontakta mentor

Elever eller vårdnadshavare som har ett  klagomål ska kontakta mentorn som dokumenterar klagomålet och vid behov startar en utredning. Mentorn kan vidarebefordra ditt klagomål till arbetslagsledare för årskursen (Head of Year) eller ämnet (Head of Department), Academic Manager eller annan personal. I de fall klagomålet rör en anställd skickas det direkt till biträdande rektor eller rektor. 

2 - Kontakta biträdande rektor eller rektor

I de fall mentorn inte kan lösa problemet blir nästa steg att kontakta biträdande rektor eller rektor som tar över ärendet, utreder vidare och föreslår vilka åtgärder som ska vidtas.

3 - Kontakta huvudman

Om man inte kan komma fram till en godtagbar lösning inom skolan ska klagomålet skickas vidare till huvudmannen, vilken är organisationen bakom skolan, dvs Internationella Engelska Skolan I Sverige AB. Du vidarebefordrar ditt klagomål genom att klicka nedan:

Skicka klagomål till huvudmannen

När du har fyllt i onlineformuläret för klagomål, kommer du att få en bekräftelse via e-post om du har valt  att ange dina kontaktuppgifter. Huvudmannen ansvarar för att skyndsamt undersöka ditt klagomål. Den handläggare som blivit tilldelad ditt ärende kommer att informera dig om resultatet av utredningen samt initierade åtgärder.