Anmäl ditt intresse

Vilken skola väljer du?

IES har skolor till och med årskurs nio över hela Sverige, från Trelleborg i syd till Skellefteå i norr.

Här går det att ställa sitt barn i kö till fler än en av IES skolor, men tidigast den 1 februari året efter det att barnet fötts:

Anslut dig till kön

Börja i vår skola

Varför välja IES

Vi har ett team av välutbildade lärare och specialister på varje skola som finns där för att hjälpa och utmana eleverna. Våra lärare har stöd av akademiska ledare, ämnesansvariga, årkursansvariga, elevvårdsteam och beteendespecialister.

Varför välja IES

börja i vår skola

Hur du ansöker, steg för steg

  • Välj den skola som du vill ansöka till

  • Klicka på "Anslut dig till kön"

  • Fyll i formuläret

Hur du ansöker

FAQ

Vanliga frågor

Eftersom IES skolor finansieras via skolpengen kan vi enbart erbjuda plats till elever som är bosatta i Sverige. Du kan ansöka till oss om ditt barn har svenskt personnummer, även om ni inte flyttat tillbaka till Sverige ännu. Om ditt barn ännu inte har ett personnummer men ska flytta till Sverige och vill ansöka om plats, så ber vi dig kontakta den aktuella skolan för råd.

Skriv till skolan och ange vilken information du vill ändra samt ditt barns kö-id eller personnummer.

Vi går efter principen först i kö får först plats, eftersom det enligt vår bedömning är mest rättvist för alla. Vi tillämpar syskonförtur i möjligaste mån i de fall då det redan finns ett barn i familjen, och syskonen kommer att gå i skolan samtidigt. Kryssa i så fall i rutan för syskonförtur i ansökningsformuläret och ange syskonets svenska personnummer. 


Ett antal av IES skolor har anmält sig hos Skolinspektionen för en möjlighet att dedikera ett begränsat antal platser i kön för elever som varit bosatta i landet i mindre än två år, sk. särskild kvot, som regleras i förordning (2022:222) om särskild kvot i fristående skolor. Dessa skolor har möjlighet att prioritera nyanlända i kön. Inskrivning i skolan beror på tillgängliga lediga platser i respektive årskurs. Vänligen kontakta skolan som ni vill ansöka till för mer information och för att få reda på om skolan anmält sig för denna möjlighet.

Nej, ditt barn måste inte klara av något prov eller test för att bli antagen till en av våra skolor. Platserna fördelas efter kötid, där först i kön  först får plats.

Eftersom IES skolor finansieras via skolpengen kan vi enbart erbjuda plats till elever som är bosatta i Sverige. Du kan ansöka till oss om ditt barn har svenskt personnummer, även om ni inte flyttat tillbaka till Sverige ännu. Om ditt barn ännu inte har ett personnummer men ska flytta till Sverige och vill ansöka om plats, så ber vi dig kontakta den aktuella skolan för råd.