INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Norrtälje

Internationella Engelska Skolan Norrtälje, planerad att öppna i augusti 2024, blir en tvåspråkig skola som strävar efter att ge varje elev - oavsett bakgrund - förutsättningar att nå högt ställda kunskapsmål och navigera i en internationell miljö.

Ansök Digital rundtur

Välkommen till IES Norrtälje

IES Norrtälje kommer att inrymmas i nybyggda lokaler och när den är färdigställd blir det en F-9 skola för ca 600 elever, inklusive fritids och två klasser per årskurs.

Skolan planeras att öppna i augusti 2024, centralt i Norrtälje.

Skolan kommer att byggas komplett med moderna faciliteter, inklusive tillagningskök, en väl utformad skolgård och en idrottshall.

ÅRSKURSER: F-9

SKOLAN GRUNDADES: 2024

ANTAL ELEVER: 600

Vi är övertygade om att alla barn kan lyckas, oavsett bakgrund. Denna övertygelse innebär att vi stöttar varje elev att nå sin fulla potential. 

Vi skapar en trygg och stimulerande skolgång med ömsesidig respekt, samtidigt som vi engagerar oss i våra elever och förbereder dem för livet efter skolan.

Vi undervisar enligt svensk läroplan och upp till hälften av all undervisning sker på engelska av behöriga lärare från engelsktalande länder som Kanada, USA och Storbritannien.  

Läs mer om vår skola och hur vi arbetar.

NYHETER

Vad händer i vår skola?

Föregående

"Eftersom jag trivs så enormt bra så har jag blivit kvar i 17 år – och känner inget behov av att flytta på mig. Numera undervisar jag till 50 procent i svenska och arbetar som mentor till nya lärare resten av tiden. Det är viktigt att förmedla våra grundläggande principer, så att alla lektioner följer samma struktur. Det handlar bland annat om att eleverna ska ställa upp sig två och två utanför klassrummet och att alla lektioner är välplanerade med definierade mål för lektionen som skrivs upp på tavlan."

Cecilia Homqvist

Lärare och mentor, IES Gävle

"Det som bland annat särskiljer den här skolan är respekten mellan lärare och elever – och att det finns höga krav och förväntningar på alla elever. Lärarna tillåts att fokusera på sin pedagogiska uppgift och det finns andra funktioner som kan hjälpa eleverna socialt. Det är också bra med en erfaren ledning som verkligen stöttar sin personal. Vi lärare får mycket positiv feedback från ledningen. Det bidrar till den goda stämningen."

Helena Arango

Lärare SVA och SO, IES Kista

Nästa

DIGITAL RUNDTUR

Hur ser det ut i våra skolor?

Vd Anna Sörelius Nordenborg hälsar dig välkommen på en digital rundtur.

VANLIGA FRÅGOR

Hitta svaren på dina frågor

Du ansöker genom att följa dessa tre steg:

  1. Klicka på anslut dig till Kön.
  2. Välj den skola som du vill ansöka till (varje skola har sin egen kö). Du kan ställa ditt barn i kö från och med 1 februari året efter de är födda.
  3. Fyll i formuläret med personuppgifter och kontaktinformation så att vi kan hålla kontakten med dig och låta dig veta om en plats blir tillgänglig.

De flesta av våra skolor påbörjar antagningen i början av hösten året innan.  . Antagningsprocessen tar olika lång tid beroende på hur snabbt vi får svar från  de familjer som blivit erbjudna en plats.

Skriv till skolan och ange vilken information du vill ändra samt ditt barns kö-id eller personnummer.

IES skolor är avgiftsfria. Våra skolor finansieras på samma sätt som kommunala skolor, det vill säga  genom skatten och skolpengssystemet.

Kontaktinformation

Hör av dig om du har frågor

För ytterligare information, skriv gärna ett mail eller ring oss.

Internationella Engelska Skolan Norrtälje

Sandgatan 20

76151 Norrtälje

Telefon: 08 544 735 30