OM IES

Hållbarhet

IES övergripande mål är att ge barn och ungdomar möjlighet att utvecklas till sin fulla potential, oavsett bakgrund. Därför sker det viktigaste hållbarhetsarbetet på det lokala planet, i varje enskild skola, med fokus på omsorg av elever och medarbetare.

Images

Till prioriterade frågor hör bland annat arbete mot mobbning, ordning och reda på lektionerna, hög fysisk säkerhet, hög kvalitet i undervisningen och goda studieresultat.

Vi har fyra fokusområden för vårt hållbarhetsarbete de kommande tre åren; elevernas välbefinnande, högsta utbildningsnivå, samhällsengagemang och gröna initiativ. Samtliga är integrerade i vår verksamhet och en viktig del för vår ambition - "IES's aim is to become a world leading educational provider by contributing to society and creating high aspirations for future generations".