Arbeta hos oss

Vi vill göra skillnad i elevernas liv

Vi har lovat våra elever och deras föräldrar att upprätthålla högsta nivå på undervisningen.
För att vi ska lyckas arbetar vi som ett team, hjälper varandra som kollegor och ser till varje elevs behov av utmaningar eller stöttning för att alla ska nå sin fulla potential.

Images

På IES är alla elever allas elever. Vi bryr oss verkligen om våra elever och bli inte förvånad över att rektorn kan namnen på alla elever. Hela skolledningen är i högsta grad närvarande i korridorerna under skoldagen. Som lärare på IES är du en viktig del i våra elevers liv och framtid.

Vi tror det är viktigt för elevens utveckling att få regelbunden feedback och att hålla hemmet involverade. Därför har du som mentor en gång i månaden avstämningar med vårdnadshavarna till alla dina elever. Vi ger också formell feedback till eleverna fyra gånger per år.

Vi är övertygade om att det är lärarna som vet vad eleverna behöver kunna och att väl förberedda lektioner genomförda av engagerade lärare är avgörande för elevernas kunskapsinhämtning. Vi är kanske en mer traditionell skola än många andra och har hållit fast vid lärarledd undervisning och regelbundna läxor sedan start, något som forskning på senare år visat är den bästa metoden för lärande.

Våra akademiska resultat talar för sig själva. Både på nationella prov och i gymnasiebehörighet lyckas våra elever år efter år betydligt bättre än nationella snittet. Det är till stor del tack vare våra lärare som motiverar varje elev. Men det hade inte varit möjligt utan det team som skapar en skolmiljö där lärare kan undervisa och elever lära.

Något som våra lärare uppskattar och som skiljer IES från de flesta andra skolor är att vi har ett “student care-team” på varje skola som tillsammans med läraren tar ansvar för eleverna.

Hos IES kommer du att få möjlighet att utvecklas som lärare och i ditt ämne på flera sätt och bland annat kommer du tillhöra både ett “year team” och ett “department team”. Därutöver får du stöttning av såväl rektor som akademiskt ansvariga, särskilda ämnesansvariga, ett elevvårdsteam och beteendespecialister, för att möta elevernas känslomässiga och akademiska behov. Denna organisation ger dig också många olika karriärvägar.

Det gör också att du som lärare kan fokusera på undervisningen och planera och genomföra dina lektioner så att dina elever når kunskapsmålen. Du förväntas vara starkt engagerad i ditt ämne och att hjälpa alla elever att nå sin fulla potential. Det gör du genom att utmana dem akademiskt och uppmuntra dem att göra sitt bästa. Det är viktiga förutsättningar som vi tror att Sveriges bästa lärare brinner för och ser som en möjlighet för att utvecklas.

Utöver lektionerna erbjuder vi eleverna extra tid för studier efter skolan där de med lärarens hjälp kan fördjupa sig inom ett ämne, utmanas ytterligare eller läsa läxorna. Alla lärare har en timme i veckan avsatt i sitt schema för detta. Vissa av våra skolor har dessutom öppet extra timmar för att erbjuda eleverna en lugn plats att göra sina läxor. Genom att ge eleverna förutsättningar att lyckas har IES med framgång uppnått bättre resultat för elever med alla bakgrunder.