Where teachers can teach and students learn.
  • Behärska engelska språket

    Barn ska lära sig att behärska det engelska språket, inte bara förstå det, i en tidig ålder.

  • En trygg och ordnad skolmiljö

    Ordning, struktur och trygghet är nödvändiga förutsättningar för lärande.

  • Höga akademiska förväntningar

    Vår övertygelse är att varje barn ska kunna nå framgång oavsett social bakgrund.

IES Nyheter

IES to open new school in Luleå

IES to open new school in Luleå

Families can now choose Internationella Engelska Skolan in Luleå for their children as a new school will open in August 2019.

Once it is fully up and running the planned school for students from Luleå and the surrounding area will have space for 18 classes, in grades 4-9, meaning around 540 students.

Intresseanmälan öppen nu för eventuell IES skola i Skellefteå

Intresseanmälan öppen nu för eventuell IES skola i Skellefteå

Skellefteå kommun har meddelat att man välkomnar Internationella Engelska Skolan, IES, att öppna en skola i kommunen 2019 och att IES får bedriva verksamheten i Brännanskolans lokaler. Än så länge har dock inga avtal tecknats eller formella beslut fattats av IES. 

Jörgen Stenquist, vice VD för Internationella Engelska Skolan säger: ”Vi har önskat öppna en skola i Skellefteå och vi är glada över det välkomnande vi fått från familjer, staden och det lokala näringslivet. Skellefteå är en stad med en lysande framtid som arbetar för etablering av multinationella företag och med det kommer behovet av en förstklassig utbildning med vår engelska profil.  Vi är medvetna om det stora intresset av vår skola och vi hoppas snart kunna teckna avtal om skollokaler och fatta beslut om att etablera oss i Skellefteå för att kunna möta efterfrågan från familjerna i Skellefteå med omnejd. Vi ser fram emot att driva projektet framåt och hoppas så småningom öppna en ny skola vilken skulle ge ett fantastiskt alternativ till hundratals elever i Västerbotten samt komplettera de utmärkta kommunala skolorna.”

Oberoende granskning av genomförd Friskolornas riksförbund

Friskolornas Riksförbund har låtit revisionsfirman Deloitte genomföra en oberoende granskning av 20 kommuner för att utröna i vilken utsträckning lika villkorsprincipen tillämpas.

Granskningen kommer fram till att tolkningen av lika villkorsprincipen skiljer sig åt mellan kommunerna, att man har olika modeller för resursfördelning och skolpengsbeslut, saknar processer för uppföljning av underskott i den egna verksamheten och inte har redovisnings- och revisionskrav på kommunala skolverksamheter.

Sweden Needs More Teachers - IES Can Help

Sweden Needs More Teachers - IES Can Help

One of the most important education questions under discussion at Almedalen 2018 has been how Sweden will find the 77,000 extra teachers which are needed.

The lack of teachers across the country was the focus of a seminar organised by Friskolornas Riksförbund, where Damian Brunker, head of academics for Internationella Engelska Skolan joined other key figures

Videos

You must consent to third-party cookies to view this content.

Recognising Talent

Coming to work for Internationella Engelska Skolan could just be the first step in your career with us. The organisation has a proven track record of promoting key staff from within and prides itself on recognising talent.

Welcome From The Founder

To speak English "well" is not enough in today´s world, writes Ms Barbara Bergström, the American science teacher who founded the English School in 1993.

Young Swedes should acquire a total inner security when speaking English. Our schools offer the best environment for achieving this. An important part of our success is that we provide a secure environment for teaching and learning. Schools should have a calm environment where teachers can teach and students learn.

These founding ideas have laid a solid ground for success. Internationella Engelska Skolan is today the largest free school organization at the compulsory level ("Grundskolan") in Sweden. Some 24 000 students attend our 34 schools around the country.

Read more here.

Karriärer

Vi rekryterar de bästa lärarna från Sverige och runt om i hela världen.

Våra skolor är skolor där lärare kan undervisa och elever kan lära. Detta beror möjligtvis på den starka betoningen Internationella Engelska Skolan har på att skapa en trygg och lugn miljö vilket främjar undervisning och inlärning.

All vår personal jobbar för att skapa den bästa inlärningsmiljön i skolan, istället för att lägga tid och energi på att etablera förutsättningar för lärande kan de istället kliva in i sitt klassrum med vetskapen om att deras lektion kommer att börja i tid och fortlöpa smidigt utan avbrott.

School Profile

Eskilstuna

Internationella Engelska Skolan in Eskilstuna Internationella Engelska skolan i Eskilstuna startade hösten 2006 upp vårt första skolår med ca 380 elever i årskurserna 6-9. Skolan växte snabbt i både antal elever såväl som...
Kö och antagning