Varför välja IES

En skoldag på IES

Vi tror att barn utvecklas bäst när de vet vad de har att vänta sig. En välstrukturerad skoldag bidrar också till en bra inlärningsmiljö. Här är exempel på hur en skoldag på IES kan se ut:

08:00
Att varje dag hälsas välkommen av rektorn är en liten handling som har stor betydelse. Vid dörren kan föräldrarna ta tillfället i akt att höra sig för hur det går för deras barn. IES-eleverna lämnar de ifrån sig sina mobiltelefoner, samtidigt som de tar av sig ytterkläderna. Dessa stängs av och låses in så att alla kan fokusera på det som sker under lektionerna och på rasterna.

För våra yngsta elever börjar dagen med fritids, som är öppet från tidig morgon.

08:20
Eleverna ställer sig i kö och välkomnas av läraren – en enkel rutin som hjälper dem att fokusera från första stund. Vi är noga med att börja lektionerna i tid för att ta tillvara på hela lektionstiden.

Lektionerna präglas av strukturerad, lärarledd undervisning. Eleverna får regelbunden feedback och vet vad som förväntas av dem tack vare tydliga inlärningsmål.

Genom schemalagd tid med mentorerna ges varje elev möjlighet att diskutera saker de funderar över. Mentorerna har dessutom regelbunden kontakt med vårdnadshavarna, så att de vuxna tillsammans kan underlätta elevens lärande och utveckling.

12:00
Eleverna äter lunch klassvis tillsammans med pedagoger och övrig personal på skolan. De kan välja mellan olika rätter av kött, fisk eller ett vegetariskt alternativ.
På lunchrasten kan eleverna umgås med sina klasskamrater genom lek, sport eller olika aktiviteter i uppehållsrummet.

15:00
Efter skoldagen kan de yngre eleverna välja att vara på fritids eller på ”Junior Club”, beroende på ålder.

Vi har också lärarledda “akademiska klubbar” som är öppna för alla elever. Här kan eleverna göra klart sina läxor, få extra hjälp eller en extra utmaning. Hos oss kan alla elever kan lära sig i en takt som passar just dem.