Om IES

Om IES

Idag är IES den största fristående aktören inom grundskolan i Sverige och hösten 2022 utbildar vi fler än 31 000 elever i 45 grundskolor, från Trelleborg i söder till Skellefteå i norr, samt ett gymnasium. Vi är en tvåspråkig skola som följer den svenska läroplanen och tror att startpunkten för lärande är en trygg och lugn miljö.

IES grundades 1993, och har lång erfarenhet som högkvalitativ skolorganisation. Grundaren Barbara Bergström var själv lärare och såg behovet av ett alternativ till de skolor som fanns i Sverige i början av 1990-talet. Hon besjälades av tron på strukturer för att skapa en lugn och trygg skolmiljö, där lärare kan undervisa och elever lära. Hon underströk betydelsen av att ha höga förväntningar på alla elever. Hon var också övertygad om att unga svenskar måste lära sig att behärska både svenska och engelska fullt ut, för att öppna dörrarna till världen. Detta sker bäst genom “språkbad”, i en internationell miljö med lärare som rekryterats från engelsktalande länder världen över.