INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Södertälje

Internationella Engelska Skolan Södertälje är en tvåspråkig F-9 skola med en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära sig.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Välkommen till IES Södertälje

Vi skapar höga förväntningar och ambitioner för framtida generationer. Lär mer om vår skola och hur vi varje dag lever upp till IES löften till familjer.

ÅRSKURSER: F-9

SKOLAN GRUNDADES: 2017

ELEVER BEHÖRIGA TILL GYMNASIET: 97%

ANTAL ELEVER: 788

ELEVER PER LÄRARE/STÖDPERSONAL: 9

Internationella Engelska Skolan Södertälje är en tvåspråkig skola för elever i förskoleklass till åk 9.

Vår skola erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära sig och vi är fast beslutna att hjälpa varje barn att nå sin fulla potential.

Vi undervisar enligt svenska läroplanen och knappt hälften av våra lärare lärde sitt yrke internationellt och använder engelska som undervisningsspråk. Våra svensktalande lärare använder svenska som sitt undervisningsspråk, vilket ger en autentisk tvåspråkig upplevelse.

Läs mer om vår skola

Viktiga datum

5 jun 2023

Lediga / klämdag

6 jun 2023

Lediga / Nationaldag

16 jun 2023

Skolavslutning vårtermin 2023

18 aug 2023

Skolstart - hösttermin 2023

14 sep 2023

Studiedag

12 okt 2023

Halv studiedag
Viktiga datum
Image

Sam West

Rektor

OM VÅR SKOLA

Rektor hälsar välkommen

En välkomsthälsning från rektor, Mr Sam West, som berättar om hur vi skapar en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära.

Rektor hälsar välkommen

Nyheter

Vad händer i vår skola?

Föregående

"På Internationella Engelska Skolan får jag en bra utbildning som verkligen förbereder mig för framtiden."

Simon, åk 9

IES Södertälje

"Jag gillar att skolan har en bred mix av elever, alla har olika bakgrund och kommer från en annan del av Sverige eller från ett annat ställe i världen."

Olivia, åk 9

IES Södertälje

"Med engelska som modersmål är möjligheten att undervisa något jag brinner för i mitt eget språk underbart."

Emma Eyre, Head of Aesthetics

IES Södertälje

Nästa

DIGITAL RUNDTUR

Hur fungerar det i vår skola?

Introduktion för IES Södertälje.

VANLIGA FRÅGOR

Hitta svaren på dina frågor

Vi använder svenska och engelska.

För årskurserna F-3 använder vi svenska och vi introducerar engelska gradvis och ger eleverna de verktyg de behöver för att de ska lyckas på de lektioner som de har på engelska.

Cirka hälften av undervisningen i åk 4 till 9 sker på engelska. Lärarna har stor erfarenhet av att lära elever att behärska det engelska språket och det bästa sättet är att dagligen omge sig av det.

Det är inte nödvändigt att tala engelska väl för att börja på skolan. Våra elever lär sig snabbt att behärska engelskan. 

Du ansöker genom att följa dessa tre steg:

  1. Klicka på länken: anslut dig till kön.
  2. Länken går direkt till köformuläret för vår skola, IES Södertälje. Varje IES-skola har sin egen kö. Du kan ställa ditt barn i kö från och med 1 februari året efter de är födda.
  3. Fyll i formuläret med personuppgifter och kontaktinformation så att vi kan hålla kontakten med dig och låta dig veta om en plats blir tillgänglig.

Du kan endast skicka in en ansökan via hemsidan om ditt barn har ett svenskt personnummer. Om ditt barn inte har det, vänligen kontakta oss via info.sodertalje@engelska.se så ska vi hjälpa dig.

Eftersom IES skolor finansieras via skolpengen kan vi enbart erbjuda plats till elever som är bosatta i Sverige. Du kan ansöka till oss om ditt barn har svenskt personnummer, även om ni inte flyttat tillbaka till Sverige ännu.

Om ditt barn ännu inte har ett personnummer men ska flytta till Sverige och vill ansöka om plats, så ber vi dig kontakta oss via info.sodertalje@engelska.se.

Vi förstår att att du vill få besked om ditt barn har fått plats så snabbt som möjligt, men det är svårt att ge ett precist svar innan skolan har avslutat antagningsprocessen. Vi erbjuder platser baserat på det datum då eleven anslutit sig till kön, men vi tar också hänsyn till syskonförtur.

Vanligtvis påbörjar vi antagningen för nästa års hösttermin i under hösten året innan. Antagningsprocessen tar olika lång tid beroende på hur snabbt vi får svar från de familjer som blivit erbjudna en plats.

Om en elev lämnar skolan under läsåret kommer vi att erbjuda den platsen till barnet som är näst i kön, detta kan hända när som helst.

Kontakta oss via info.sodertalje@engelska.se och ange ditt barns personnummer eller kö-ID (finns på bekräftelsen du fick när du gjorde ansökan) samt vilken information du vill ändra.

IES skolor är avgiftsfria. Våra skolor finansieras på samma sätt som kommunala skolor, det vill säga genom skatten och skolpengssystemet.

Kontaktinformation

Kontakta oss om ni har några frågor

Om ni söker mer information än vad ni hittar på hemsidan, vänligen kontakta oss.

Internationella Engelska Skolan Södertälje

Häradsvägen 10

152 48 Södertälje

Telefon: 08-35 40 79