INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Södertälje

Internationella Engelska Skolan Södertälje är en tvåspråkig F-9 skola med en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära sig.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Nyhet gällande rektor på IES Södertälje

Vi är glada att kunna meddela att vi nu har utsett Mr Aho Alp till ny rektor på IES Södertälje med start 1 mars 2024. Mr Alp har flera års erfarenhet av skolledning i Sverige och kommer med en utmärkt förståelse för demografin och behoven i vår skola i Södertälje.

Mr Alp är svensk och kvalificerad lärare som började inom den kommunala sektorn, både som lärare och biträdande rektor. Han har även arbetat som universitetslektor för lärarutbildningen vid Stockholms universitet och har sedan 2021 varit biträdande rektor för IES Skärholmen. 

Mr Alp är en engagerad, ödmjuk och professionell ledare som fullt ut omfamnar IES värderingar och ethos. I Skärholmen har han visat att han besitter kunskap i att bygga skolkultur och att utveckla starka processer för kvalitet och stabilitet. Vi tror att Mr Alps förståelse för mångfald och kultur kommer att vara till stor nytta för att stärka vår skolas position i Södertälje. Mr Alp kommer att möjliggöra fortsatt stabilitet och utveckling av vår framgångsrika skola med stöd från ett starkt IES ledarskapsteam. 

Mr Alp är väldigt exalterad över att börja som rektor i mars och jag vet att han verkligen ser fram emot att träffa elever, föräldrar och personal. Mr Saville fortsätter som tillfällig rektor tills Mr Alp är på plats den 1 mars och sedan kommer han återuppta sin roll som biträdande rektor. Jag vill ta tillfället i akt och tacka Mr Saville och ledarskapsteamet för deras ansträngningar och engagemang under tiden som varit.

Med vänliga hälsningar,

Ms. Gina Ericsson
Regional Director Central
INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLA