INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Södertälje

Internationella Engelska Skolan Södertälje är en tvåspråkig F-9 skola med en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära sig.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Rektor på IES Södertälje

Mitt namn är Aho Alp och jag är ny rektor på IES Södertälje sedan 1 mars 2024.

Jag är stolt över att få vara en del av en skola som arbetar för att varje elev ska nå sin yttersta potential, både akademiskt och som person.

När jag skriver detta så har min första vecka här nästan kommit till sitt slut, och de intryck jag har fått har varit väldigt positiva. Det bemötande och välkomnande jag har fått av både elever och personal har verkligen varit trevligt att uppleva.

Jag är utbildad lärare och har lång erfarenhet inom utbildning. Både som lärare och som biträdande rektor. Jag har även undervisat på lärarutbildningen vid Stockholms universitet och har sedan 2021 varit biträdande rektor för IES Skärholmen.

Jag tror på att en bra skola skapas som ett resultat av samsyn och ett nära samarbete mellan elever, skolans personal och vårdnadshavare. Det är en triangel med olika delar av ansvar som måste fungera om vi ska uppnå det som vi alla vill: att varje elev når akademisk framgång och mår bra under sin tid i skolan.

Mitt löfte är att vi som skola kommer att göra vår del. Min förväntan på personal, elever, och vårdnadshavare är att de gör sin del.

Jag ser fram emot att lära känna er alla och för den resa vi kommer att göra tillsammans.


Vänligen
Aho Alp
Rektor IES Södertälje