Skolmaten

Lunch

En näringsrik och hälsosam lunch är en viktig förutsättning för att eleverna ska få en bra och produktiv skoldag.

Images

Vi satsar därför på skolmaten i våra skolor och erbjuder alltid flera rätter, däribland ett vegetariskt alternativ. Vi kan också tillgodose önskemål utifrån allergiska behov.

Om en elev behöver specialkost  av medicinska skäl (dvs matallergier eller andra sjukdomar), lämnas en dietlista samt ett intyg från läkare eller dietist till skolsköterskan. Vårdnadshavare är ansvarig för att säkerställa att skolan alltid har aktuell information om behov av specialkost.

Skollunchen är kostnadsfri.