Om IES

Styrelse

IES styrelse består av fem stämmovalda ledamöter, inklusive styrelseordföranden, vilka har valts för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Arbetstagarorganisationer har utsett två arbetstagarrepresentanter och två arbetstagarsuppleanter.

Image

Per Sjöstrand

Styrelseordförande

Född 1958. Styrelseordförande och styrelseledamot sedan 2023.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseordförande för Instalco, Green Landscaping AB och Handverksgruppen AS.

Urval av tidigare befattningar: Grundare och tidigare VD för Instalco. 25 års erfarenhet som VD för flera företag inom byggbranschen och som chef för stora projekt inom Trafikverket.

Image

Gunilla Carlsson

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2021 (styrelseledamot även 2017-2019).

Född 1963. 

Utbildning: Examen från S:t Lars skola i Linköping, med inriktning redovisning/revision.

Aktuella styrelseuppdrag: Ledamot AVPA, African Venture Philanthropy Alliance, vice ordförande strategikommittén för The Global fund

Urval av tidigare befattningar: Ledamot av Sveriges riksdag, ledamot av Europaparlamentet, statsråd med ansvar för Sveriges bistånd. Vice ordförande för Moderaternas partistyrelse. Vice ordförande i vaccinalliansen Gavi. Styrelseledamot i IFS, NGS, Tundra Fonder och Boxholms skogar AB

Image

Robert Clark

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019.
Född 1954.

Utbildning: Lärarexamen från Nottingham University

Aktuella styrelseuppdrag: -

Urval av tidigare befattningar: Rektor vid IES första skola, IES Enskede, från 2006 till 2019. IES representant i dåvarande SKL:s och Friskolornas riksförbunds expertråd för skolutveckling. Lärare och styrelseledamot på Stockholm International School.

Image

Brian Hatch

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2018.
Född 1981.

Utbildning: MBA-examen från Columbia Business School, New York, och BA från Trinity College, Dublin.

Aktuella styrelseuppdrag: -

Urval av tidigare befattningar: Head of Research på Paradigm Capital AG (nuvarande befattning), Vice President at JP Morgan Chase i New York och London, Citigroup i London.

Image

Jessica Fryksten

Arbetstagarrepresentant

Arbetstagarrepresentant, Lärarnas Riksförbund sedan 2017.
Född 1983.

Utbildning: Legitimerad lärare i historia och religion, Karlstads universitet. Praktisk engelska i styrelse rummet, English Language Center, Brighton. Diplomutbildning för arbetstagarrepresentanter, PTK.

Aktuella styrelseuppdrag: –

Urval av tidigare befattningar: Arbetat som lärare sedan 2008 för både kommunal- och friskola. Arbetar idag på IES Gävle sedan 2011. Ordförande för Lärarnas Riksförbunds särskilda förening inom IES sedan 2016.

Image

Albert Lauschus

Arbetstagarrepresentant

Arbetstagarrepresentant, Lärarnas Riksförbund sedan 2017.
Född 1970. 

Utbildning: Legitimerad lärare i tyska, engelska, matematik och slöjd. Bachelor of Science in Secondary Education, Slippery Rock University, Högskolan i Gävle, Göteborgs universitet. Diplomutbildning för arbetstagarrepresentanter, hållbarhet för styrelseledamöter samt kassaflödesanalys, PTK. 

Aktuella styrelseuppdrag: –

Urval av tidigare befattningar:  Grundskolelärare vid IES Gävle sedan 2003, skyddsombud IES Gävle och huvudskyddsombud IES Region South (nuvarande befattningar). Lokalombud LR IES Gävle 2005–2014, LR ordförande/föreningsombud inom Internationella Engelska Skolan AB 2013–2016.

Image

Juosra Al-Mansour

Arbetstagarrepresentant (suppleant)

Arbetstagarrepresentant (suppleant), Lärarnas Riksförbund sedan 2021.
Född 1992.

Utbildning: Legitimerad lärare i geografi och historia.
Fil.kandidatexamen i historia. 

Aktuella styrelseuppdrag: –

Urval av tidigare befattningar: Arbetat som legitimerad lärare sedan 2018 för både kommunal- och friskola. Grundskolelärare vid IES Hässelby Strand sedan 2021, skydds-och lokalombud vid Hässelby Strand (nuvarande befattningar). Biträdande föreningsombud för Lärarnas Riksförbunds förening inom IES sedan 2021.

Image

Sally Thornton

Arbetstagarrepresentant (suppleant)

Född 1968.
Styrelsemedlem sedan 2023.

Utbildning: Legitimerad lärare i matematik, naturvetenskap, samhällskunskap, engelska och svenska från Malmö Högskola (2023).

Aktuella styrelseuppdrag: Ledamot i kultur- och fritidsnämnden i Värmdö kommun (2023). Förste suppleant i styrelsen för Sveriges Lärares division IES (2023).

Urval av tidigare befattningar: Idag lärare och lokal facklig företrädare och skyddsombud på IES Värmdö. Tidigare facklig företrädare och förhandlare för förbundet Kommunal, ledamot i styrelsen för Makalösa föräldrar, samt ledamot i utbildningsnämnden i Värmdö.