INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Linköping

Internationella Engelska Skolan i Linköping är en tvåspråkig skola för elever i årskurs 4-9. Skolan finns i centrala Linköping och skolgården omges av vacker, naturlig miljö. Skolan erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Vi skapar höga förväntningar för framtida generationer

Internationella Engelska Skolan i Linköping är en tvåspråkig skola för elever i årskurs 4-9. Vi uppmuntrar och stadgar mångfald hos både elever och personal. Vårt arbetslag består av personal från olika länder från hela världen och den huvudsakliga kommunikationsformen mellan elever, personal och föräldrar är det engelska språket.

På IES Linköping undervisar vi med den svenska nationella läroplanen. Upp till hälften av utbildningen på skolan ges på engelska av kvalificerade lärare från engelsktalande länder, inklusive Kanada, USA och Storbritannien.