INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Linköping

Internationella Engelska Skolan i Linköping är en 4-9 skola som erbjuder en lugn och trygg miljö, där lärare kan undervisa och elever lära. Från och med augusti 2024 kommer skolan att välkomna elever från årskurs F till 9. Skolan finns i centrala Linköping och omges av vacker, naturlig miljö.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Vi skapar höga förväntningar för framtida generationer

Internationella Engelska Skolan i Linköping är en tvåspråkig skola för elever i årskurs 4-9. Vi uppmuntrar och stadgar mångfald hos både elever och personal. Vårt arbetslag består av personal från olika länder från hela världen och den huvudsakliga kommunikationsformen mellan elever, personal och föräldrar är det engelska språket.

På IES Linköping undervisar vi med den svenska nationella läroplanen. Upp till hälften av utbildningen på skolan ges på engelska av kvalificerade lärare från engelsktalande länder, inklusive Kanada, USA och Storbritannien.