INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Linköping

Internationella Engelska Skolan i Linköping är en 4-9 skola som erbjuder en lugn och trygg miljö, där lärare kan undervisa och elever lära. Från och med augusti 2024 kommer skolan att välkomna elever från årskurs F till 9. Skolan finns i centrala Linköping och omges av vacker, naturlig miljö.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Föräldraförening (PTA)

En glad och aktiv föräldraförening bidrar med så mycket till skollivet. På IES Linköping har vi en föräldraorganisation bestående av engagerade föräldrar som lägger ner sin tid, visar fantastisk kreativitet och bidrar med resurser för att organisera och underhålla med varje aktivitet de sätter ihop.

PTA står för Parent and Teacher Association, Förälder- och Lärareförening. Föräldrar är automatiskt medlemmar i föreningen när deras barn kommer in på skolan. PTA är en skolgemenskap som håller möten om skolan samt arrangerar fester och aktiviteter för elever.

Föräldrar uppmuntras starkt att ta en aktiv del i PTA genom att delta i möten, vara volontär för PTA och hjälpa till med aktiviteter. Vi ger allt er stöd ni behöver för att engagera er i vår skolgemenskap. Du kommer att upptäcka att det är ett riktigt bra sätt att träffa andra föräldrar och få nya vänner.

Genom att bli PTA-volontär kommer du att gå med i vårt team och hjälpa till att organisera och förbereda roliga aktiviteter för våra barn.

Vänliga Hälsningar,

PTA

Organisationen samarbetar med klassrepresentanter och skolan för att säkerställa att eleverna har de bästa förutsättningarna för att utvecklas och lyckas i skolan. Det är en viktig fokusgrupp som ger alla berörda parter möjlighet att dela tankar och diskutera hur skolan kan bli ännu bättre. 

Skolans PTA arrangerar också events som som berikar skollivet ytterligare, allt från utbildningsseminarier till fester för eleverna och resor. Om du är intresserad av att gå med i vår PTA, kontakta oss via informationen ovan.

Involvera dig!

PTA finansieras enbart genom frivilliga bidrag från föräldrar. PTA:s styrelse föreslår en avgift på 200 kr för läsåret 2022/2023.

Besök PTA:s webbplats för mer information om PTA.

http://www.ptalinkoping.org/