Hur du ansöker

Börja i vår skola

Apply Now

  • Klickar på namnet på skolan du önskar ställa ditt barn i kö till
  • Fyll i  ansökningsformuläret
  • Börja med att fylla i ditt barns svenska personnummer i formen ååmmdd-nnnn. Om ditt barn inte har ett giltigt svenskt personnummer, kontakta aktuell skola direkt per e-post eller telefon.
  • Om ditt barn har ett syskon i samma skola, fyll i det svenska personnumret för syskonet. Detta ger ditt barn förtur i kön, i mån av plats.
  • Fyll i vilket språkval, dvs tredje språk ditt barn skulle vilja studera vid Internationella Engelska Skolan samt ditt barns modersmål (om ej svenska), kontaktinformation för barnets nuvarande skola och slutligen kontaktinformation till dig själv och eventuell annan vårdnadshavare (om tillämpligt).
  • Efter att du fyllt i formuläret mejlas en bekräftelse på att ditt barn är registrerat i vår kö med datum för registreringen. Läs noga igenom bekräftelsen och spara den. När en plats kan erbjudas kontaktar vi er.
  • Tänk på att hålla  kontaktinformationen i ansökan uppdaterad och meddela skolan om ni flyttar eller byter telefonnummer och/eller e-postadress så att vi kan nå er för att erbjuda plats när det är dags. Det är vårdnadshavares ansvar att hålla kontaktinformationen uppdaterad. Du kan närsomhelst logga in och se dina uppgifter i kön. Det gör du genom att gå tillbaka till ansökningsformuläret och klicka på "login" längst upp till höger. Inloggningsuppgifterna finns i bekräftelsen.

Apply Now