OM IES

Fakta om friskolor

Vi får ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut
med antalet elever och deras resultat? Vilka äger friskolorna och vilka arbetar där? Och hur ser det egentligen ut med ekonomin? Hur stor andel av eleverna har utländsk bakgrund?

Images

I den här faktasamlingen har Friskolornas riksförbund samlat svaren på de vanligaste frågorna.