Internationella Engelska Skolan

Eskilstuna

Internationella Engelska Skolan Eskilstuna erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs F till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

ÄR DU EN IES LÄRARE?

Jobba på IES

Vi rekryterar de bästa lärarna från Sverige och runt om i hela världen

Internationella Engelska Skolan är verkligen en internationell skola. Vi har personal och elever från hela världen som bidrar till en dynamisk internationell atmosfär, som alla har nytta av och trivs med. Våra skolor är tvåspråkiga med upp till 50 % av utbildningen på engelska och vi följer den svenska läroplanen.

Internationella Engelska Skolan (IES) har spelat en betydande roll i att förändra svensk utbildning med ett tydligt fokus på kvalitet i undervisning och lärande. Våra skolor vinner regelbundet priser och ligger i toppen av de akademiska resultattabellerna vilket har bidragit till en lång kö till våra skolor.

Organisationen grundades 1993 och är idag den fjärde största utbildningsorganisationen inom grundskolan i Sverige. Från och med augusti 2021 går mer än 30 000 elever i våra 43 skolor i Sverige.
Vi har också sju skolor i Spanien med 4 700 elever. För oss är detta bara början.

Vår ambition är att öppna fler skolor så att vi kan göra en IES-utbildning tillgänglig för fler elever.

Våra skolor i Sverige är avgiftsfria för alla elever, och helt finansierade via kommunerna och skolpengen. Våra skolor är öppna för alla och vi tar emot ansökningar från elever enligt först till kvarn-principen.

Images

Några ämnen undervisas på ett språk. Engelska, matematik och naturorienterade ämnen, undervisas på engelska medan svenska, svenska som andraspråk och våra speciallärare undervisar i det svenska språket. Övriga ämnen varierar i undervisningsspråk från skola till skola beroende på vem den bästa läraren för ämnet är.

Våra skolor är skolor där lärare kan undervisa och elever kan lära. Detta beror möjligtvis på den starka betoningen Internationella Engelska Skolan har på att skapa en trygg och lugn miljö vilket främjar undervisning och inlärning.

All vår personal jobbar för att skapa den bästa inlärningsmiljön i skolan, istället för att lägga tid och energi på att etablera förutsättningar för lärande kan de istället kliva in i sitt klassrum med vetskapen om att deras lektion kommer att börja i tid och fortlöpa smidigt utan avbrott.

Klicka här för att läsa mer om att arbeta hos oss