OM IES

Om ägarna

IES ägdes av grundaren, Barbara Bergström, fram till 2012. Sedan 2020 ägs majoriteten av bolaget av Paradigm Capital, en investeringsfond specialiserad på högkvalitativa bolag i norra Europa.

Paradigm grundades 2007 av Jan Hummel, en svensk företagsledare född och uppvuxen i Dalarna. Jan Hummel har själv familjebakgrund i skolvärlden och är besjälad av att främja hög kvalitet i skolan, genom ett långsiktigt åtagande. Paradigm har sitt säte i Tyskland och har varit delägare i IES sedan 2016.

För mer information om ägarna, läs här.

Ägare med mer än tio procent av ägandet i IES (ägarandel):

  • Paradigm Value Fund SICAV - 27 %
  • Paradigm Capital LP - 26 %
  • The Hans and Barbara Bergstrom Foundation - 14 %