Where teachers can teach and students learn

IES News

Köerna öppnar idag för barn födda år 2020

Köerna öppnar idag för barn födda år 2020

Som förälder har du rätt att aktivt välja var ditt barn ska gå i skolan, oavsett om du väljer en
kommunal skola eller en friskola. Internationella Engelska Skolan använder en köbaserad
antagning, där den elev som står först i kön blir först erbjuden plats oavsett bakgrund,
adress och förutsättningar. Hänsyn tas till syskonförtur.

Read more

IES rektor om debatten rörande friskolor

I snart elva år har jag arbetat inom Internationella Engelska Skolan - IES. Först som lärare och de senaste 2,5 åren som rektor. Under alla dessa år har jag följt debatten om skolan i Sverige och framförallt den gällande friskolor. Det är en intressant debatt som lyfter viktiga frågor men nu känner att jag måste lägga fram min bild från en av alla många friskolor i Sverige för att bredda debatten.

Read more

IES syn på skolsegregation

Internationella Engelska Skolan (IES) omnämns i inslag på Sveriges Television den 20 december 2020 med anledning av skolans 28 åriga verksamhet och ägare. Detta förtydligande vänder sig mot påståendet om att IES skulle bidra till skolsegregationen i Sverige.

Read more

Videos

Welcome From The Founder

To speak English "well" is not enough in today's world, writes Ms Barbara Bergström, the American science teacher who founded the English School in 1993.

Young Swedes should acquire a total inner security when speaking English. Our schools offer the best environment for achieving this. An important part of our success is that we provide a secure environment for teaching and learning. Schools should have a calm environment where teachers can teach and students learn.

These founding ideas have laid a solid ground for success. Internationella Engelska Skolan is today the largest free school organization at the compulsory level ("Grundskolan") in Sweden. Some 28 000 students attend our 39 schools around the country.

Read more here.

Careers

We recruit the best teachers from around the world.

Our schools are places where teachers can teach and students can learn.  This is possible  because of the strong emphasis Internationella Engelska Skolan places on creating a safe and calm environment which is conducive to teaching and learning. That environment helps everyone to concentrate on their lessons.

All of our staff pull together to create the best learning environment through the school so that rather than using time and energy to establish the preconditions for learning, our teachers are able to step into the classroom knowing that their lessons will start on time and then run smoothly and without disruption.

Join the Queue