Hur du ansöker

Skolval

Att välja skola till ditt barn är ett viktigt beslut.

Som förälder har du rätt att välja skola till ditt barn, oavsett om det är en kommunal skola eller en friskola.

Populära skolor, med fler sökande än platser, använder sig av olika metoder för att avgöra vilka barn som ska erbjudas plats. Kommunala skolor erbjuder vanligen plats utifrån närhetsprincipen, medan många friskolor använder sig av ett turordningssystem.

Det innebär att de som har stått längst i kö har största chans att erbjudas plats. IES använder sig av detta köbaserade system.

Varje IES-skola har sin egen kö. Du kan ställa ditt barn i kön från och med den 1 februari, året efter att det föddes.

På ett mindre antal skolor - Karlstad, Hässelby, Sundsvall och Örebro - deltar vi i ett landsomfattande försök för att ge förtur för familjer som kommit till Sverige de senaste två åren. Om ni tror att ni uppfyller kriterierna för detta, kontakta den aktuella skolan för mer information.

Du kan ställa ditt barn i kö till en eller flera IES-skolor här.