Varför välja IES

Vad kan du förvänta dig av IES

Vi tror på att alla barn kan lyckas i skolan – oavsett bakgrund. Vi har därför samma höga akademiska förväntningar på alla barn men också tydliga regler och rutiner. I våra klassrum gäller traditionella undervisningsmetoder och värderingar, där vi respekterar skolan, kunskap och varandra.