ELEVHÄLSA

IES-hälsoinitiativet #movewithIES

Projektet kanske kallas #movewithIES, men det betyder inte att det bara arbetar för att förbättra elevernas fysiska hälsa; det strävar också efter att förbättra deras sociala och mentala hälsa.

Elevers hälsa är nyckeln till skolprestation och till att utvecklas till en dynamisk vuxen. Under och efter pandemin har det skett en drastisk minskning av barns och ungdomars hälsa och välbefinnande. Detta var anledningen till att move with IES startades. #movewithIES är ett nationellt IES-hälsoprojekt som startade under läsåret 21/22. Vi började med 5 skolor, och idag har arbetet utvidgats till 10 skolor: Eskilstuna, Borås, Uppsala, Länna, Östersund, Solna, Jönköping, Umeå, Helsingborg och Södertälje.

Projektet kanske kallas #movewithIES, men det betyder inte att det bara arbetar för att förbättra elevernas fysiska hälsa; det strävar också efter att förbättra deras sociala och mentala hälsa. Varje #movewithIES-skola har sin egen utsedda Hälsoinspiratör som ansvarar för att driva projektet lokalt genom att implementera material och uppgifter från Hälsokoordinatorn. Hälsokoordinatorn är ansluten till huvudkontoret och har det övergripande ansvaret för systematisk kvalitetsarbete, planering och genomförande av projektet nationellt. Hälsokoordinatorn samarbetar också nära med den centrala elevhälsan och gör #movewithIES till en del av IES Elevhälsoplan.

Studier har visat att elever som är aktiva och hälsosamma inte bara förbättrar sin förmåga att fokusera, utan de uppfyller också sina kunskapskrav, vilket gör #movewithIES starkt kopplat till vår etos: höga akademiska ambitioner och förväntningar samt en lugn och säker lärandemiljö.

#movewithIES hjälper elever att förbli aktiva genom att se till att de har 1-2 pauser för hjärnan per dag samtidigt som det erbjuder olika aktiviteter under pauserna. Att hjälpa elever att förbli aktiva under pauserna kommer också att förbättra deras sociala hälsa eftersom det hjälper till att minska antalet konflikter på skolgården.

#movewithIES strävar också efter att utbilda elever om hälsa. I samarbete med författaren Maria Dufva har vi skapat utbildningsfilmer och lektionsplaner kopplade till olika kapitel i hennes bok "Värsta bästa hälsan." Vi använder också ett webbaserat verktyg för mental hälsa som kallas "Det syns inte" för att utbilda elever om ämnet mentalt välbefinnande.

Det ultimata målet med #movewithIES är att skapa och etablera hälsosamma vanor som kommer att följa eleverna, vilket ger dem de bästa möjliga förutsättningarna för ett lyckligt och framgångsrikt liv!