Arbeta hos oss

We create high ambitions for future generations

Internationella Engelska Skolan (IES) grundades 1993 av Barbara Bergström, en lärare i naturvetenskap från USA.

Images

Efter att ha arbetat några år i kommunala skolor i Sverige, bestämde hon sig för att starta sin egen skola enligt sina övertygelser om vad som gör en skola bra. En av hennes övertygelser var att en förutsättning för allt lärande är en lugn och trygg studie- och arbetsmiljö. Det är fortfarande en hörnsten för IES och det är även att alla elever, oavsett bakgrund, kan nå framgång om de får rätt stöd. Idag är IES den största fristående aktören inom grundskolan i Sverige och till hösten 2021 kommer vi ha 30 000 elever i 42 grundskolor, från Lund i söder till Skellefteå i norr, samt ett gymnasium. Vi är en tvåspråkig skola som följer den svenska läroplanen. Vi är stolta över att kunna säga att våra elever når höga resultat. 97 procent av eleverna i årskurs nio kvalificerade sig till gymnasiet 2020 (nationellt genomsnitt är 86 procent).